Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Corona-krisen
Søndag den 12. april 2020
Ny støtteordning
skal hjælpe kunstnere
En midlertidig kunststøtteordning skal hjælpe kunsten og kunstnere med kombinationsindkomster igennem corona-krisen.

Kulturministeren og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere er enige om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskraften i vores samfund – ikke mindst i en krisetid. Derfor oprettes nu en midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr i månedligt gennemsnit. Ordningen estimeres til at koste 100 mio kr.

Limen i vores liv

– Kunsten er limen i vores liv – den beriger og bevæger os. Den samler os og giver os en følelse af fællesskab og sammenhold, siger kulturminister Joy Mogensen. – Men kunstens vilkår er trængte, fordi mange kunstnere lige nu ikke har mulighed for at lave og udøve kunst.

– Mange kunstnere har en meget sammensat økonomi, som gør at de falder uden for regeringens øvrige hjælpepakker. Det har derfor været vigtigt for mig og Folketingets partier at finde en løsning, så disse mennesker også omfattes af det sikkerhedsnet, regeringen har spændt ud under vores samfund i den her krise.

Det er en midlertidig ordning

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af Covid-19.

Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr årligt, svarende til mindst 8.333 kr og maksimalt 66.667 kr i månedligt gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr per måned.

Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.

Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund at komme til at koste op mod 100 mio kr i 2020.

Læs hele aftaleteksten på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+