Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Den moderne medievirkelighed
Sørdag den 5. april 2020
Hvordan kan vi
beskytte børn og unge?
Kulturminister Joy Mogensen har lanceret kampagnen trygtid.dk for at skabe debat om, hvad der er de største udfordringer i børn og unges onlineliv. Hvad skal politikerne, myndighederne og forældre gøre bedre?

Fake news, deling af krænkende indhold, misbrug af persondata, digital mobning, selvskade, shitstorme og ulovlig markedsføring mod børn. Vores moderne medievirkelighed afføder udfordringer, som bekymrer politikere og forældre verden over. Børn og unge er nemlig ekstra udsatte, da en stor del af deres sociale liv, dannelse og færden foregår på sociale medier og i digitale spiluniverser.

Kampagnen trygtid.dk

Med kampagnen "Trygtid.dk – børn og unge online" vil kulturminister Joy Mogensen høre befolkningens holdninger til og løsninger på børn og unges onlineliv og adfærd, og diskutere voksnes, myndigheders og mediernes ansvar for at skabe tryggere rammer for de unge, så de bedre kan navigere uden om det ulovlige indhold. På websiden www.trygtid.dk og den tilhørende Facebookside kan man dele sine oplevelser, holdninger og ønsker til politiske tiltag.

Nogle af de spørgsmål kulturministeren vil tage op med befolkningen er, hvilke problemer forældre og andre voksne i de unges liv møder i forhold til unges sociale, digitale liv, og hvad de selv gør og vil gøre for at forhindre, at de unge udsættes for krænkende, ulovligt indhold, fake news eller digital mobning.

Ministeren vil høre, hvad befolkningen foreslår af løsninger til at dæmme op for ulovlighederne, og samtidig (ud)danne både voksne og unge til en ansvarlig, digital adfærd. Ministeren vil også gerne høre landets bloggere og influencere om hvad de kan gøre for at skabe bedre indhold og rammer for de mange tusinde unge mennesker, der følger dem og deres råd.

Formålet med Trygtid.dk

Regeringen ønsker at styrke børn og unges digitale liv og dannelse og skabe mere og bedre sikkerhed for børn og unge på digitale medier.

De nye medier kan – uagtet de mange gode egenskaber – også have en række menneskelige og demokratiske skadevirkninger som følge af spredning af ulovligt, misvisende og skadeligt indhold eller misbrug af persondata. Derfor har regeringen her i foråret nedsat et tværministerielt arbejde, der ser på børn og unges digitale liv og dannelse og spørgsmålet om regulering af indhold på sociale medier.


Gå tilbage

Kulturminister Joy Mogensen se på hvordan vi begrænser børn og unges eksponering for skadeligt indhold på internettet. Det skal bl.a. ske via dialog med de store sociale medie-virksomheder, fordi der efter hendes mening er behov for større åbenhed og samfundssind fra tech-giganterne på dette område (foto Kristian Brasen). Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+