Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Digitale læremidler
Lørdag den 18. januar 2020
Undervisningen kræver
stadig dygtige lærere
Skolebøgerne har fået konkurrence fra digitale læremidler – endda i en sådan grad, at undervisningsministeren har slået alarm.

De seneste årtiers eksplosive teknologiske udvikling har gjort digitale teknologier allestedsnærværende – også i den danske grundskole, hvor digitale læremidler i dag spiller en markant rolle i undervisningen. Men det er en dårlig idé bare at digitalisere derudad uden didaktisk omtanke. Det er en af de centrale pointer i den nye forskningsoversigt "Digitale læremidler i danskfaget" i e-bogsserien "Pædagogisk indblik".

– Digitale læremidler er så relativt nyt et fænomen, at alle stadig eksperimenterer med det. Men selvom forskningen ikke siger noget entydigt om konsekvenserne af at bruge digitale læremidler i undervisningen, så er der én pointe, som går igen: Fornuftig brug af digitale læremidler handler om et godt og gennemtænkt didaktisk design. Lærerne skal engagere sig i teknologien og bringe deres faglighed og professionelle samarbejde i spil, hvis det skal gøre en positiv forskel" siger Ulf Dalvad Berthelsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, der har lavet forskningsoversigten sammen med Morten Tannert, ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet.

Didaktik før digitalisering

Forskerne bag oversigten har gennemgået en række skandinaviske og internationale studier om digitale læremidler i de forskellige landes modersmålsundervisning.

De peger på, at den massive teknologiske påvirkning kan betyde, at de digitale læremidler på godt og ondt sætter rammen for aktiviteter og indhold i danskundervisningen.

– Derfor er det en meget vigtig pointe, at digitale læremidler aldrig kan erstatte didaktisk refleksion hos lærerne, siger Ulf Dalvad Berthelsen. – På den ene side risikerer skolerne at stå med en masse isenkram, f.eks. tablets og 3D-printere, som det er vanskeligt at få i spil på en meningsfuld måde. Og på den anden side risikerer de at overlade ansvaret for undervisningen til læremiddelproducenterne, hvis de ikke selv tager teten.

Mere samarbejde

Når digitale læremidler anvendes i undervisningen, åbner der sig nye didaktiske muligheder.

– Digitale læremidler kan f.eks. bidrage til, at skriveundervisningen bliver mere samarbejdsorienteret, fordi eleverne kan skrive tekster i fællesskab, siger Morten Tannert. – Og elevernes tekster kan blive læst uden for skolen, fordi internettet kan bruges som publiceringskanal. Nogle elever bliver mere motiverede og engagerede gennem den form for arbejde.

– Den største udfordring ved at integrere digitale læremidler i undervisningen er dog at udnytte de nye muligheder på en måde, hvor de kobles meningsfuldt til fagets øvrige indhold og aktiviteter. Et eksempel er computerspil, hvor det ikke er nok, at læreren har viden om de pågældende spil, men også må kunne relatere sin viden om spillene til fagets andre elementer.

– Det er vigtigt, at digitale læremidler ikke blot bliver noget, som læreren inddrager i undervisningen, fordi man skal eller kan. Det kræver altid en didaktisk begrundelse, understreger Morten Tannert.

"Pædagogisk indblik" udgives i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Hent forskningsoversigterne på dpu.au.dk/pædagogiskindblik.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+