Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

IT-folk advarer
Lørdag den 11. januar 2020
Danmark er måske
verdens mest
videoovervågede land
De it-professionelles fagforening Prosa advarer kraftigt mod at give politiet fri adgang til alle overvågningskameraer i Danmark. Det er ellers et centralt element i regeringens forslag til en såkaldt sikkerhedspakke.

– Hvis politiet får adgang til alle private overvågningskameraer, som fremover obligatorisk skal registreres i Polcam, så står vi overfor en ekstremt massiv overvågning af borgerne. Og vi må kraftigt advare imod konsekvenserne af en mindre reguleret og meget vidtgående videoovervågning af den brede befolkning, siger Niels Bertelsen. Han er formand for Prosa – Forbundet af It-professionelle, der netop har indgivet høringssvar til regeringens lovforslag.

– Som it-folk har vi en dyb og indgående forståelse af, hvor usikre de indsamlede data om borgerne kan være. De kan simpelthen misbruges. Og det er svært at slippe af med den type løsninger igen. Derfor beder vi regeringen om nøje at overveje, hvor stor en del af borgernes tryghed, retssikkerhed og frihed man vil gå på kompromis med i overvågningens navn, siger Niels Bertelsen.

Automatiseret ansigtsgenkendelse

Prosa peger på, at Sikkerhedsbranchen allerede i 2016 anslog, at der eksisterede 1,5 millioner videoovervågningskameraer i hele landet, og at Danmark dermed formentlig er verdens mest overvågede land målt per indbygger.

Regeringens forslag giver principielt politiet adgang til at se alt, hvad der foregår gennem ethvert sikkerhedskamera samt eventuelt at registrere de ansigter, som bevæger sig forbi på gaden og tjekke dem i en database over borgere. Det vil være enormt ressourcekrævende at monitorere kameraerne, når forholdene kræver det. Derfor har politiet fremsat ønske om teknologi til automatiseret ansigtsgenkendelse, så det er software og kode, som kigger optagelserne igennem i stedet for politifolk.

– Men som vi har set med teledataskandalen herhjemme, kan anvendelsen af uoverskuelige mængder af overvågningsdata føre til store fejltagelser – såsom domfældelse af uskyldige, og at skyldige går fri, siger Niels Bertelsen.

Lovkrav

Prosa opfordrer til at gøre det til et lovkrav, at politiet skal offentliggøre, hvilke kameraer de har fået adgang til og i hvilket tidsrum, ligesom der bør opsættes klare standarder for evaluering af den nytteværdi, de pågældende indgreb har haft.

– Hvis politiet får så vidtgående beføjelser til at tilgå alle kameraer i landet, er det afgørende, at der er åbenhed om anvendelsen. Hvis den information ikke indsamles eller ligefrem skjules for offentligheden, bliver det meget svært at se, om anvendelsen er proportional med indgrebet i borgernes privatliv, siger Niels Bertelsen.

Prosa understreger, at der ikke findes evidens for, at overvågning skulle gøre mennesker tryggere eller føre til mindre kriminalitet. Derfor er det svært at tillægge stor værdi til regeringens argumenter om, at formålet er at begrænse kriminalitet og skabe sikkerhed og tryghed. Omvendt er det ikke svært at forestille sig, at borgerne kan føle sig utrygge, hvis de bevæger sig rundt i et gennemgribende, videoovervåget samfund.


Gå tilbage

– Vi advarer kraftigt imod konsekvenserne af den massive videoovervågning, som regeringen lægger op til med sin sikkerhedspakke, siger Niels Bertelsen. Han er formand for Prosa – Forbundet af It-professionelle, som netop har indgivet høringssvar til regeringens lovforslag (foto Lizette Kabre). Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+