Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Kompensation for privatkopiering
Søndag den 22. december 2019
Skal mobiltelefonen
være dyrere?
Kulturministeren indkalder til politiske forhandlinger om den såkaldte blankmedieordning, der dækker over kompensation for lovlig privatkopiering. Ordningen skal moderniseres, så også bl.a. mobiltelefoner og computere bliver omfattet.

– I dag foregår privatkopiering primært på mobiltelefoner, tablets og bærbare computere, siger kulturminister Rasmus Prehn. – Tidligere brugte vi CD'er og DVD'er, som derfor er afgiftbelagt. Så vi har brug for en ny og mere tidssvarende ordning, der afspejler den måde, vi kopier indhold i dag.

– Jeg vil derfor indkalde til politiske forhandlinger, så vi kan finde frem til en tidssvarende model, som er rimelig for de danske medieforbrugere, og som samtidig sikrer, at skaberne af kreativt indhold får en rimelig kompensation for den lovlige kopiering.

Baggrund

Ophavsretsloven giver i dag privatpersoner mulighed for at lave kopier af f.eks. musik og film uden at få tilladelse af de personer, som har lavet musikken eller filmene. Det er et krav efter EU-retten, at rettighedshaverne skal kompenseres herfor.

I Danmark sikres rettighedshaverne denne kompensation dels ved en afgift på såkaldte løse lagringsmedier som f.eks. blanke CD'er og DVD'er, dels af en statsfinansieret kompensation. Men ordningen omfatter ikke såkaldte integrerede lagringsmedier som mobiltelefoner, tablets, harddisk-optagere og bærbare computere.

Den samlede kompensation til rettighedshaverne via blankmedieordningen udgjorde i 2018 omkring 26,4 mio kr.

Blankmedieudvalget

I februar 2017 nedsatte den tidligere regering Blankmedieudvalget, der fik til opgave at komme med anbefalinger til en ny blankmedieordning i lyset af den teknologiske udvikling. På baggrund af bl.a. en analyse af det markedet for lagringsmedier og aktuelle privatkopieringstendenser i Danmark afgav udvalget i september 2017 sin rapport.

Efterfølgende bad den daværende regering rettighedshaverne og erhvervslivet om at lave en aftale om fremtidens blankmedieordning, som herefter ville blive lovfæstet. Men en aftalemæssig løsning blev ikke fundet.

Læs Blankmedieudvalgets anbefalinger.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+