Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Fremtidens mediemarked
Lørdag den 23. november 2019
Streamingtjenester skal
betale dansk indhold
En ny rapport har kortlagt det danske streamingmarked og kommer med forslag til, hvordan streamingtjenester kan bidrage til dansk indholdsproduktion. Rapporten leverer nyttig viden forud for de kommende medieforhandlinger, mener kulturministeren.

– Danske medier og dansk indhold udfordres af internationale aktører, der spiller en stadig større rolle herhjemme, siger kulturminister Rasmus Prehn. – Det skyldes blandt andet danskernes streamingforbrug, som fortsætter med at stige.

– Med rapporten får vi viden, som kan bruges i forbindelse de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig, hvor regeringen bl.a. vil pålægge streamingtjenester at bidrage til dansk indholdsproduktion. Det er kun fair og rimeligt, at udenlandske streamingtjenester bidrager mere til dansk indhold.

To modeller

Rapporten er udarbejdet af Deloitte, og den præsenterer en kortlægning af det danske streamingmarked samt Deloittes overvejelser om, hvordan en eventuel forpligtelse for streamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion kan tilrettelægges.

Rapporten opstiller to modeller, der tager udgangspunkt i hhv en investeringsforpligtelse, som pålægger streamingudbyderne på egen hånd at investere direkte i dansk indhold, og en bidragsforpligtelse, som pålægger udbyderne at indbetale til en fond, hvor udbydere og producenter efterfølgende kan søge om støtte til at producere dansk indhold.

Omfanget af det økonomiske bidrag til dansk indholdsproduktion vil afhænge af hvilke tjenester, der skal være omfattet, og af den nærmere udformning af forpligtelsen.

Baggrund

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik som del af medieaftalen for 2019-2023 en aftale om en forpligtelse for udbydere af streamingtjenester til at investere i dansk indhold. På den baggrund bad Kulturministeriet Deloitte om at kortlægge streamingtjenester på det danske marked og opstille et bud på udmøntning af forpligtelsen.

Af den politiske forståelse mellem regeringen og dens støttepartier (RV, SF og EL) fra juni 2019 fremgår det bl.a., at regeringen vil "tage initiativ til, at streamingtjenester bidrager mere til danskproduceret indhold".


Gå tilbage

– Med rapporten får vi viden, som kan bruges i forbindelse de kommende forhandlinger, hvor regeringen bl.a. vil pålægge streamingtjenester at bidrage til dansk indholdsproduktion, siger kulturminister Rasmus Prehn (foto Steen Brogaard). Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+