Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Fusion mellem Eniig og SE
Onsdag den 26. juni 2019
Norlys vil
styrke fibernettet
Eniig Fusionen mellem Eniig og SE blev tirsdag den 25. juni godkendt af Konkurrencerådet. Norlys bliver dermed Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med flere end 700.000 andelshavere, cirka 1,5 million kundeforhold og 2.500 ansatte.

Med konkurrencemyndighedernes godkendelse kan Eniig og SE begynde arbejdet med etableringen af Norlys.

Målet er at skabe en koncern, som via stordrift, skala og et stærkt kapitalgrundlag vil være i stand til at håndtere fremtidige muligheder og udfordringer i en energi- og telesektor under markant forandring både markedsmæssigt og regulatorisk.

Bedre kundeoplevelser

– Med Norlys vil vi skabe en virksomhed, der kan realisere et meget større potentiale, end hvis SE og Eniig arbejdede hver for sig, siger Jens Erik Platz, nuværende bestyrelsesformand i SE og kommende bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a..

– Vi skal skabe bedre kundeoplevelser og samtidig påvirke den danske samfundsudvikling gennem grøn omstilling og digitalisering. For at opnå resultater i energi- og telesektoren skal vi omsætte de nye teknologiske muligheder til løsninger, der skaber værdi for kunderne.

700.00 andelshavere

Norlys har mere end 700.000 andelshavere. Elkunderne skal sikres lave tariffer og høj forsyningssikkerhed, mens fiber- og telekunderne skal tilbydes de bedst mulige løsninger på markedet. – Internettet bliver mere og mere anerkendt som kritisk infrastruktur, en livsnerve for såvel erhvervsdrivende som private, siger Niels Duedahl, som bliver administrerende direktør i Norlys. – Som en del af fusionsgrundlaget har vi derfor lovet, at alle andelshavere i Norlys skal have adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023. Derudover følger Norlys en klar strategi om åbning af nettet for at give kunderne større valgfrihed omkring TV og internet.

Samfundsansvar

Bestyrelsesformand Jens Erik Platz er meget bevidst om Norlys-koncernens samfundsansvar:

– Vi ser ind i markante investeringer i perioden 2020-25, hvor vi skal sikre, at vores infrastruktur kan håndtere det øgede pres fra eksempelvis flere varmepumper, vindmøller og elbiler. Vi får store muligheder for både at udøve politisk indflydelse og præge markedet og samfundsudviklingen. Vi skal være modige og varsomme på samme tid, og samtidigt skal vi forvalte vores muligheder og andelshavernes kapital optimalt.

Niels Duedahl bliver administrerende direktør i Norlys a.m.b.a., Martin Romvig bliver viceadministrerende direktør, og Gert Vinther Jørgensen bliver økonomidirektør. Den nye bestyrelsesformand bliver Jens Erik Platz (SE) og næstformanden bliver Christian Greve (Eniig). Koncernen får hovedsæde i Silkeborg samt en række lokationer rundt omkring i landet.

Fakta om Norlys

 • Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr., samlede aktiver på ca. 30 mia. kr., en omsætning på ca. 10 mia. kr. og en driftsindtjening (EBITDA) på ca. 2 mia. kr.
 • Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1,5 million kundeforhold
 • Norlys a.m.b.a. ejer betydelige infrastrukturer i Danmark og dækker mere end 40 % af den danske geografi.
 • Selskabet OpenNet, hvor Eniig og SE i forvejen samarbejder om at fremme åbningen af fibernettene i Danmark, vil fortsætte som uafhængigt selskab, der kan styrke konkurrencen og Danmarks digitalisering.


  Gå tilbage

 • Koncernledelsen i Norlys: Økonomidirektør Gert Winther Jørgensen, adm. direktør Niels Duedahl og viceadm. direktør Martin Romvig. Norlys vil blandt andet bruge kræfterne på at skabe flere valgmuligheder for kunderne gennem det fortsatte arbejde med åbning af fibernettet. Klik for større billede

  > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+