Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Producentforeningen
Fredag den 22. februar 2019
Filmskolen skal
forandres langsomt
Der opstod en heftig debat om Den Danske Filmskole, da Kulturministeriet lige inden jul meddelte, at skolens studiepladser til instruktører skal reduceres med en tredjedel på grund af høje ledighedstal blandt instruktører.

Flere medlemmer har efterlyst, at Producentforeningens går ind i den offentlige debat om den fremtidige struktur for filmskolen – mere konkret på spørgsmålet om indplaceringen af uddannelsen og dimensioneringen af instruktøruddannelserne.

Til dette svarer Producentforeningen, at man naturligvis fortsat ønsker at vi har den bedste filmskole i verden, og at man ønsker, at der skal uddannes flere, ikke færre. Desuden vil man arbejde for at reducere kompleksiteten i den forandringsproces, som er sat i gang med de bebudede omstruktureringer af uddannelserne. Producentforeningen ønsker i den forbindelse at samarbejde med de formelle organer omkring skolen: Skolerådet og Aftagerpanelet.

Tilliden mellem parterne

Ifølge Producentforeningens hjemmeside, så mener man at debatten om Den Danske Filmskole er nået til et punkt, hvor tilliden mellem parterne er på et minimum. Det anbefales derfor, at kompleksiteten i både debatten og i forandringsprocessen reduceres markant. Det er nemlig umuligt at forudse effekten på skolen, hvis man forsøger at gennemføre alle de foreslåede forandringer på én gang. Desuden anbefaler foreningen, at alle parter bestræber sig på, at kommunikationen bliver forbedret væsentligt med åbenhed, dialog og tillid som nøgleord.

Fra skolens og ministeriets side er der i øjeblikket planer om:

 • Sammenlægning af de tre instruktøruddannelser
 • Nedskæring af antallet af instruktørelever
 • Udfasning af funktionen som uddannelsesleder
 • Akkreditering af skolen
 • Indplacering som kunstnerisk bachelor/kandidatuddannelse

  Kilde: Produccentforeningen.


  Gå tilbage

 • > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+