Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Kampen mod overgreb
Onsdag den 21. marts 2018
Filmbranchen tager
fremadrettet ansvar
I forlængelse af tv-dokumentaren og artikelserien "De misbrugte filmbørn" påtager filmbranchens organisationer og Filminstituttet sig et fremadrettet ansvar i en fælles erklæring.

Under overskriften "De misbrugte filmbørn" har TV 2 og Politiken offentliggjort udsagn fra en række mænd og kvinder, der anklager to instruktører bag nogle af 70'ernes populære ungdomsfilm for seksuelle overgreb i forbindelse med filmenes tilblivelse.

Som en reaktion på anklagerne har filmbranchens organisationer udarbejdet en fælle erklæring.

Erklæringen:

De personlige fortællinger om krænkelser og overgreb, der er kommet frem i tv-programmerne og artikelserien "De misbrugte filmbørn" vidner om forhold, som er fuldstændigt uacceptable. Det var de i 70'erne, og det er de i dag.

De nu voksne kvinder og mænd, der efter mange års tavshed modigt står frem og fortæller om overgreb, der har mærket dem for livet, fortjener vores dybeste anerkendelse og respekt. Ved offentligt at dele deres smertefulde oplevelser bidrager de til at bryde tavshedskulturen og til den nødvendige selvransagelse og bevidstgørelse i filmbranchen om grænseoverskridende adfærd, overgreb og misbrug af magt.

Branchen arbejder i dag på alle niveauer mere professionelt end i 70'erne, og der er i disse år øget fokus på at sikre trygge rammer for ansatte. I forlængelse af den globale #MeToo-kampagne og danske vidnesbyrd om konkrete krænkelser arbejder 19 organisationer i den danske scenekunst- og filmbranche nu sammen om at sikre både børn og voksne et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø uden sexkrænkelser og magtmisbrug. Blandt initiativerne er et etisk regelsæt, så ansvaret for at sætte grænser og sige fra ikke påhviler den enkelte.

Desuden arbejdes der på at præcisere reglerne vedr. indhentning af børneattester, når man ansætter eller beskæftiger personer, der skal arbejde med børn under 15 år.

Filmbranchen og Det Danske Filminstitut har et fælles ansvar for at forebygge og forhindre, at lignende overgreb kan finde sted igen.

København 21. marts 2018
Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen,
kh@pro-f.dk
Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører, c@rosendahlfilm.com
Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere, ns@dramatiker.dk
Katja Elgaard Holm, formand for Dansk Skuespillerforbund, keh@skuespillerforbundet.dk
Rene Høyer Jørgensen, sekretariatschef i FAF (Film- og tv-arbejderforeningen), rj@filmtv.dk
Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut, clausl@dfi.dk


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php