Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Annoncemarkedet
Fredag den 29. december 2017
Digitale medier
står for over 50 %
De danske annonceinvesteringer voksede pænt, men ikke prangende i 2017. Den digitale andel når op på 53 %.

Det danske annoncemarked står til en vækst på 2,4 % i 2017, og de samlede medieinvesteringer runder dermed 13,7 mia. kr. i år. Det estimerer mediabureauet IUM ud fra data leveret af på Danske Medier og IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), samt egne data.

– Væksten er mindre end vi skønnede, da året begyndte, men der er stadig tale om en højere vækstrate end den BNP-vækst, som forventes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Her spår man nemlig en vækst på 2 % i 2017, siger Peter Sevel fra IUM, der har beregnet prognoserne.

Den eksplosive digitale vækst, som markedet har oplevet i de foregående år, tegner lidt mere afdæmpet i 2017. Men den bredt favnende kategori "Digital" vil alligevel komme til at udgøre 53% af den totale media spend, vurderer bureauet. – Resten af mediemarkedet ligner mere eller mindre sig selv i år, siger Peter Sevel. – Flere printmedier er fortsat under pres på annonceunderlaget. Det gælder især dagblade, der falder til 6 % af markedet.

Tv-mediet ender i 2017 på 16 % af det samlede media spend. Det er det samme som i 2016, men en lavere andel end foregående år.

2008-niveauet nået

I 2018 forventer IUM, at mediemarkedet vil vokse med 2,8%. Dermed når den totale annonceomsætning op på niveauet i 2008 – før finanskrisen ramte. Og IUM skønner, at "Digital" vil udgøre hele 56 % af alle investeringer i 2018.

– For 10 år siden var det blot 22 % af mediainvesteringerne der blev allokeret til de digitale medier. Det var kun lidt mere end de 19 %, som dengang gik til de danske dagblade, siger Peter Sevel.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php