Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Afgiften på blankmedier
Lørdag den 23. september 2017
Et levn fra gamle dage...
Kun ca. 17 pct. af forbrugerne har inden for det seneste halve år har kopieret musik eller film, og de fleste kun i beskedent omfang. Alligevel vil man nu videreføre og modernisere blankmedieafgiften.

Cheføkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk foretrækker principielt en ordning som på biblioteksområdet, hvor rettighedshaverne kompenseres via skatten. Forbrugerne har nemlig generelt svært ved at se det rimelige i at skulle betale en afgift for deres i øvrigt lovlige adfærd, blot fordi de køber f.eks. en mobiltelefon, mener han.

– Men det ligger ikke i kortene, at der bliver ændret radikalt på ordningen, og i det lys ser det nye forslag fornuftigt ud. Det er i hvert fald bedre end det, der blev talt om fra starten, siger han.

Det startede i 1992

Blankmedieafgiften blev indført i 1992 for at kompensere kunsterne for den indtægt, som de gik glip af ved at forbrugerne tog kopier af f.eks. egne musik-CD'er frem for at købe en ekstra CD. Provenuet fra ordningen toppede med over 75 mio. kr. i 1996, og har med undtagelsen af enkelte år siden været faldende.

I 2008 var provenuet faldet så meget, at Folketinget besluttede at indføre en særlig DVD-garanti, så staten skulle betale forskellen mellem provenuet i 2005 (ca. 47 mio. kr.) og den samlede afgift i et givent år. Ifølge udvalgets rapport udgjorde statsgarantien i 2014 således 62 pct. af det beløb på ca. 27 mio. kr., der blev udbetalt til rettighedshaverne i året.

Udvalgets forslag bygger på en undersøgelse af forbrugernes faktiske adfærd. Ifølge den er det kun ca. 17 pct. af forbrugerne som inden for det seneste halve år har kopieretmusik eller film, og de fleste kun i beskedent omfang. Det er på den baggrund, at udvalget er nået frem til sit forslag om en afgift på 1,49 kr. på løse enheder og 15,42 kr. på integrerede enheder. Disse afgifter vil have et samlet provenu på ca. 44 mio. kr. De nuværende afgifter indbragte i 2016 et provenu på ca. 7,5 mio. kr (ekskl. den statslige DVD-garanti).

Kilde: Branchen ForbrugerElektronik.


Gå tilbage

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php