4,6 mio fra Kulturministeriet
Tirsdag den 30. juni 2020
Kunst og kultur
løfter udsatte boligområder
Fire projekter fra Aarhus, Nykøbing Falster, Høje-Taastrup og Odense modtager i alt 4,6 mio kr fra Kulturministeriet. Pengene går til projekter, der skal skabe fællesskaber, styrke aktivt medborgerskab og integration i udsatte boligområder.

– Kunst og kultur kan gøre en forskel i udsatte boligområder, og dette er endnu vigtigere i tiden efter corona-krisen, der har været en hård tid med isolation og ensomhed for mange, siger kulturminister Joy Mogensen. – Jeg mener derfor, at der nu er særligt brug for projekter, der kan skabe fællesskaber, styrke lokalt engagement, samt understøtte mangfoldighed og integration.

Fakta om projekterne

De 4,6 mio kr til i de fire byområder går til projekterne "Vi fællesskaber vores by" i Brabrand ved Aarhus, "Kysset" i Høje-Taastrup, "Kulturskolen" i Vollsmose i Odense og "Her, hvor vi bor" i Nykøbing Falster.

Aarhus: "Vi fællesskaber vores by" sætter fokus på, hvordan arkitektur og byudvikling også handler om at forstå egne og andres behov, samt om tryghed og tilhørsforhold i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Aarhus.

Høje Taastrup: "Kysset". Der er i dag spændinger og konflikter i Taastrupgaard. Projektets formål er at være omdrejningspunkt for beboerdrevet udvikling af områdets kommende Kulturkvarter, hvor det over tre år inddrager beboere og lokale kulturaktører i udvikling af byrummet "Kysset" via kunst, teater og arkitektur.

Odense: "Kulturskolen" – kunstneriske og musiske miljøer for børn i Vollsmose. Med afsæt i Kulturskolen i Vollsmose etableres der tværæstetiske forløb for børn fra 3 til 12 år med undervisning af højt kvalificerede kunstnere inden for musik, dans, drama og billedkunst i fire børnehuse i Vollsmose.

Nykøbing Falster: "Her, hvor vi bor". Projektet involverer børn og unge i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival og kunstneriske udtryk i det offentlige rum. Det sker gennem projekter med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og i samarbejde med lokale institutioner som skole og ungdomsklub.

Baggrund

Projekterne, der modtager støtte, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og de skal gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, der kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningerne, og projekterne er udvalgt i dialog med et rådgivende udvalg, der dækker det boligsociale, det kulturelle område og medborgerskabsperspektivet.

– Projekterne, der modtager støtte, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og de skal gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, der kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber, siger kulturminister Joy Mogensen (foto Kristian Brasen).