Corona-krisen
Fredag den 27. marts 2020
Hjælp til selvstændige,
freelancere og kunstnere
Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr. Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst.

– Ingen danskernes arbejdsliv er ens, og derfor forsøger vi hele tiden at favne flest muligt og i særlig grad dem, som er hårdest ramt, siger erhvervsminister Simon Kollerup. – Regeringen har derfor nu besluttet at sænke grænsen for, hvornår for eksempel freelancere og kunstnere kan blive hjulpet.

Kompensationsordningen for freelancere mv. er et led i Regeringens, Venstres, Dansk Folkepartis, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances og Alternativets aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020. Med aftalen etableres der en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 mia kr i 2020. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder.

Parterne bag aftalen er enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, og Erhvervsstyrelsen forventer at åbne kompensationsordningen for selvstændige på onsdag.

Fakta

  • Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr månedligt i gennemsnit.
  • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr i gennemsnit pr måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.
  • Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

    Yderligere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).