Kultur i udsatte boligområder
Onsdag den 4. december 2019
Vejle fik 1 mio
til bl.a. teater og film
Tre kulturprojekter har netop fået tildelt i alt 4,8 mio kr fra puljen til kultur i udsatte boligområder. Et projekt i Finlandsparken i Vejle omfatter musik, billedkunst, teater og film.

Projektet i Vejle har kommunen som ansøger, og det har fokus på børn og unge – særligt piger. Målet er at børn og unge i højere grad skal indgå i nye, konstruktive fællesskaber med det omkringliggende samfund, og derved blive kulturelle og demokratiske frontløbere i lokalområdet.

Deltagerne bliver rullet ind i en bred vifte af musik, billedkunst, teater og film, og projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening, som drives af de lokale. Projektet løber fra 2019-2022 og er indstillet til 1.020.600 kr.

Tilfreds kulturminister

– Kunst og kultur skaber dialog og engagement og får os til at opleve verden på nye måder, siger kulturminister Rasmus Prehn. – Det er derfor super, at vi nu kan afsætte midler til tre konkrete kulturprojekter, der på hver sin måde kan styrke sammenholdet, involvere beboerne aktivt og styrke fællesskabsfølelsen i de udsatte boligområder.

– Projekterne bygger på partnerskaber mellem boligforeninger, kommuner og højskoler, og de viser at der er stor interesse for at tage et fælles ansvar for at skabe forandring i de udsatte boligområder i Danmark. Projekterne støttes med i alt 4,8 mio kroner.

De to andre projekter

Projektet "Usynlige stier" finder sted i Sigynsgadekvarteret i København, og ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet skal skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund ved at inddrage beboerne i helt nye og anderledes måder at lave kunst sammen. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kr.

Det tredje projekt har til formål at få udviklet det lokale forsamlingshus i Brabrand og skabe en højskole i Gellerup, drevet af lokale. I dag er der ikke så mange unge med anden etnisk baggrund, som opsøger højskoler, men med dette tilbud etableres f.eks. venskabs-højskolebesøg for unge i Gellerup, og der vil være åbne forsamlingshusarrangementer, som kan skabe netværk og dialog på tværs af bydelen. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager 2.029.000 kr. i tilskud.

Fakta om puljen

Projekter, der modtager midler fra puljen, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab og dialog, og de skal gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, som kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber.

Slots- og Kulturstyrelsen modtog i alt 31 ansøgninger til årets pulje på 4,8 mio kroner. Til de næste fire år er der afsat i alt 20 millioner kroner til "Puljen for kultur i udsatte boligområder".