Strategisk nybrud
Lørdag den 28. september 2019
DR vil samle danskerne
om det vigtige
DR har offentliggjort en publikation, der både beskriver strategien frem mod 2025 og DRs prioriteter i forhold til et kommende medieforlig.

Centralt i DRs strategi står et ønske om at bringe danskerne sammen om det vigtige, samt ambitioner for public service på områderne demokrati, kultur og fællesskaber.

– I løbet af foråret 2019 er der blevet arbejdet på en ny og tydelig retning og strategi for fremtidens DR, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn. – Både bestyrelsen, chefer, medarbejdere og ikke mindst borgerne har givet deres svar på, hvad der er selve essensen af DR. Det omsætter vi nu i en mission og vision og klare public service-ambitioner, når det gælder demokrati, kultur og fællesskaber.

Værdi over volumen

I udgivelsen "Sammen om det vigtige" fremlægger DR en række strategiske nybrud.

Udover at fokusere indsatsen omkring de tre public service-ambitioner præsenterer DR under overskriften "Værdi over volumen" en ny måde at måle succes på. Det vil stadig være afgørende for DR at bringe danskerne sammen og nå alle dele af befolkningen. Men fremfor seertal og seerandele vil DR i højere grad fokusere på, om brugerne oplever værdi af DRs indhold.

En ny, løbende måling af værdiskabelse fokuserer på tilfredshed, kvalitet, relevans og om indholdet var "tiden værd". Målet er, at tre ud af fire danskere skal opleve, at DRs indhold skaber konkret værdi for dem. Ifølge Maria Rørbye Rønn dækker det over et stort strategisk skifte for DR:

– Der har været gode grunde til, at seertal og den slags har fyldt en del hos DR de seneste mange år, siger hun. – Det var afgørende for os ikke blot at lave "striptease i mørket", men at befolkningen faktisk så og lyttede til det, vi sendte. Et tydeligere og mindre DR kombineret med global konkurrence og en digital virkelighed betyder imidlertid, at vores rolle ændrer sig. Succes er ikke kun en masse timers forbrug af DRs indhold som baggrundstæppe til hver eneste kop aftenkaffe i de danske hjem. Når danskerne tuner ind på os, skal de opleve, at de er en del af noget vigtigt...

Flere målsætninger

Den overordnede målsætning handler altså om værdi, men der er også nogle underliggende målsætninger for særligt udvalgte områder, hvor det er afgørende, at DR når alle dele af befolkningen med public service.

Ambitionen er, at:

 • 90 procent af befolkningen bruger DRs nyhedstilbud i løbet af en uge.
 • 90 procent af børn og unge bruger et tilbud fra DR i løbet af en uge.
 • 80 procent af befolkningen bruger DRs digitale tilbud i løbet af en uge.
 • 60 procent af befolkningen bruger DRs streamingtjeneste i løbet af en uge.

  Generaldirektøren minder om, at hvis DR skal nå i mål med alle disse ambitioner, kræver det politisk opbakning og handling.

  Løkke-regeringen og
  Dansk Folkeparti

  Den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018 en aftale, der pålagde DR markante besparelser. DR har derfor allerede i 2018 truffet beslutning om besparelser på 420 millioner kroner. Konsekvensen har været massive afskedigelser og stillingsnedlæggelser og vil desuden betyde lukning af en række kanaler og programmer til nytår.

  – Med vores nye strategi frem mod 2025 tager vi os den frihed selv at pege på, at DR fortsat har en vigtig rolle, både i at understøtte et stærkt demokrati med oplyste borgere og i forhold til den danske kultur, siger Maria Rørbye Rønn. – Det samme gælder vores evne til at binde Danmark og danskerne sammen i fællesskaber.

  – Derfor er mit store håb til de kommende medieforhandlinger, at et politisk flertal vil styrke public service i Danmark og sikre, at der ikke gennemføres flere besparelser i de kommende år. Det er klart, at hvis der ikke gøres noget ved de yderligere nedskæringer på 255 millioner kroner, som venter ude i horisonten, så er vi tvunget til at revurdere de ambitioner, vi nu har lagt frem.

  Den samlede publikation kan ses på her.

 • I udgivelsen 'Sammen om det vigtige' fremlægger DR en række strategiske nybrud, som kan gennemføres, hvis politikerne frafalder kravet om kommende nedskæringer på 255 millioner kroner.