Streaming Video on Demand
Fredag den 12. april 2019
Disney+ vil nå 75 mio
abonnenter i 2024
Disney+ forventes at nå 75 millioner abonnenter i 2024 ifølge tal fra Digital TV Research. Dette matcher selskabets egne forudsigelser, hvor man regner med at nå 60-90 millioner abonnenter indenfor det samme tidsforløb.

Disneys SVoD-platform bliver lanceret til november, og det forventes at ca 1/3 af abonnenterne vil være fra USA, mens resten vil komme fra den øvrige del af verden. Det særlige ved SVoD er, at der ikke er nogen mellemled såsom TV-stationer mellem producenten og slutbrugeren. Abonnementspriserne kan derfor være ganske konkurrencedygtige.

Ligesom det gælder for Netflix, så forventes det heller ikke, at Disney+ vil blive lanceret som en selvstændig platform i Kina. Og markedsandelen forventes desuden at blive begrænset på store markeder som Rusland og Indien.

Kilde: www.tvbeurope.com.

Ifølge Disneys forudsigelser, så vil USA kun stå for ca 1/3 Disney+ abonnenterne i 2024. Disney+ er selskabets Streaming-Video-on-Demand service, som bliver lanceret i år til november.