Den kommende "Radio24syv"
Søndag den 24. marts 2019
Hovedredaktion skal ligge
langt fra København
Regeringen og Dansk Folkepartis genudbud af FM4 forventes at blive offentliggjort næste tirsdag på www.Retsinformation.dk med ikrafttrædelse onsdag den 27. marts 2019.

– Vi er umanerligt glade for omsider at få kanalen i udbud, siger Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus. – Vi mener, der er stort behov for en taleradio, som har og tager sit udgangspunkt i provinsen.

Aftaleparterne, dvs. regeringen og Dansk Folkeparti, lægger med rammerne i udbudsbekendtgørelsen vægt på, at den kommende tilladelseshaver "skal dække hele landet" – i overensstemmelse med den politiske intention i Medieaftale for 2019-2023. Her slås det nemlig fast, at "kanalen udbydes med krav om dækning af hele landet".

Mindst 110 km fra København

Den øgede geografiske diversitet vil man opnå ved, at radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Derudover skal Radio- og tv-nævnet, som tager stilling til ansøgningerne om kanalen, lægge særlig vægt på ansøgernes planer for at producere programindhold, der dækker hele Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti mener, at der er fire til fem seriøse foretagender, som har tilkendegivet, at de forventer at ville byde på kanalen...

– DRs P1 ér allerede i København. Det er derfor godt, at der i fremtiden kommer en radio, som ser på Danmark og København udefra og ind i stedet for kun den anden vej, siger Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus (foto Steen Brogaard).