Fornyelse af sendetilladelser
Tirsdag den 27. juni 2017
Stor interesse for
kommerciel radio
40 kommercielle radiostationer har fået i alt 223 tilladelser til at sende kommerciel lokalradio frem til udgangen af 2027.

Det er Radio- og tv-nævnet, der på baggrund af ansøgninger fra 31 virksomheder, har fordelt sendetilladelserne. De nuværende tilladelser udløber ved årets udgang.

Se listen over tilladelser til kommerciel lokalradio: Kommerciel lokalradio.

Samtidig har nævnet blandt 161 ansøgere udstedt 145 programtilladelser til at sende ikke-kommerciel lokalradio.

Se listen over tildelte programtilladelser til ikke-kommerciel lokalradio: Ikkekommerciel_lokalradio.

Yderligere information på danskemedier.dk.