Seas-NVE 2016
Lørdag den 29. april 2017
Indtjeningen var større
end omsætningen!
Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern, Seas-NVE, har aflagt årsregnskab for 2016. Resultatet er det bedste i koncernens over 100-årige historie.

2016 blev et ekstraordinært positivt år for sjællandske Seas-NVE. Koncernen omsatte for 3,5 mia. kroner og realiserede et resultat før skat på 5,2 mia. kroner. Koncernen ender altså med et økonomisk resultat der er større end omsætningen.

Det utroligt flotte resultat skyldes først og fremmest koncernens aktiepost i energiselskabet Dong Energy, som blev børsnoteret i 2016.

Største private Dong-aktionær

Seas-NVE er i dag den største private aktionær i Dong Energy og har fortsat efter børsnoteringen en ejerandel på 9,54%.

– Vores Dong-aktier er historisk betinget og repræsenterer nutidsværdien af vores tidligere produktionsanlæg, siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Seas-NVE. – Vores fortsatte ejerskab er et udtryk for, at vi tror på den grønne omstilling, både samfundsmæssigt og forretningsmæssigt.

– Vi har gennem årene taget en række gode forretningsmæssige beslutninger i forhold til vores aktier i Dong Energy og har haft en klar strategi på aktien og vores rolle i den danske energisektor. I dag ser vi resultatet,

100.000 fiberkunder

Seas-NVEs netkunder havde strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden i 2016, og koncernens fibernetselskab Fibia rundede 100.000 kunder, hvilket er et vigtigt skridt på vejen mod at fremtidssikre regionen med lynhurtigt fibernet.

Elbil-operatøren Clever fordoblede sin markedsandel i Danmark i forhold til 2015, og selskabets aktiviteter i udlandet udviklede sig særligt positivt. Seas-NVEs el-leverandør oplevede et stigende resultat ligesom handelsselskabet Energi Danmark satte rekord i 2016 og bidrog positivt til koncernens bundlinje.

Til gengæld var elproduktion fra Seas-NVEs havvindmøllepark Rødsand 2 på det laveste niveau i parkens historie. Den lave produktion kan udelukkende tilskrives et særdeles vindfattigt 2016. Parkens effektivitet var fortsat høj med en oppetid på over 99 procent.

Aktiviteter i hele Nordeuropa

Seas-NVE koncernen har forretningsaktiviteter fordelt over hele Nordeuropa. Aktiviteterne spænder fra drift og udvikling af det regionale sjællandske elnet til havvindmølleparken Rødsand 2 ud for Rødby. Og så har koncernen elkunder i hele Danmark.

Aktiviteterne uden for Danmark omfatter blandt andet ladepunkter til elbiler fordelt over hele Skandinavien og Tyskland, samt salg af el til Norden og Tyskland.

– Vores 2016-regnskab er historisk godt, siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Seas-NVE. – Det er sådan et regnskab, man normalt kun kommer til at opleve at aflægge én gang i sit liv. Nu skal der turbo på vores investeringer i den grønne omstilling og digitalisering.