Digitaliseringspolitik
Oktober 2020

Dansk Industri vil
styrke digitaliseringen

Digitaliseringsstyrelsens direktør, Rikke Zeberg, skal fremover stå i spidsen for digitalisering i Dansk Industri. Hun tiltræder som branchedirektør i DI Digital og som chef for digitaliseringspolitik i DI.


– DI Digital samler Danmarks digitale virksomheder, som spiller en afgørende rolle for den digitale omstilling i erhvervslivet og i vores samfund, siger DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, – og med Rikke Zeberg får vi den helt rigtige til at sikre de bedste vilkår for dette arbejde. Sammen med virksomhederne kommer hun til at fastholde Danmark som et af verdens mest digitale samfund – til gavn for os alle.

– Jeg er derfor glad for at kunne byde hende velkommen til DI!

Øverste chef siden 2017

Rikke Zeberg har været øverste chef for Digitaliseringsstyrelsen siden 2017. Det er en periode, hvor styrelsen har været i en rivende udvikling med nye opgaver og flere ansatte til at styrke det offentliges digitale kontakt med borgere og virksomheder på stadigt nye måder. I Digitaliseringsstyrelsen har hun bl.a. haft ansvaret for danskernes digitale nøgle, Nem-id, og ikke mindst for den kommende afløser, Mit-ID – samt for borgernes digitale indgang Borger.dk.

Under coronakrisen har Digitaliseringsstyrelsen desuden medvirket til udviklingen af Smittestop-app'en, som i dag er et vigtigt bidrag til at bryde smittekæderne.

Virksomhedernes digitalisering

DI har gennem de senere år styrket indsatsen for bistå danske virksomheder med digitalisering af deres forretning, og det bliver en vigtig opgave for den nye branchedirektør at fortsætte dette arbejde.

I DI skal Rikke Zeberg i samarbejde med de øvrige kolleger og DI's medlemsvirksomheder stå i spidsen for erhvervslivets bidrag til den fortsatte digitalisering af det danske samfund – på et tidspunkt hvor nye stærke teknologier som f.eks. kunstig intelligens, machine learning og block-chain for alvor skal bruges som arbejdsredskaber i både virksomhederne, sundhedssektoren og borgerservicen.

– Regeringen har meldt ud, at den vil udarbejde en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi og efterlyser input og samspil med erhvervslivet, og det er et ønske, som vi i landets største erhvervsorganisation vil bidrage til, siger Lars Sandahl Sørensen. – Derfor samler vi DI Digital og vores arbejde med digitaliseringspolitik under en fælles ledelse, for på den måde at sikre, at vi får opsamlet, udviklet og videreformidlet alle relevante indspil og ideer fra erhvervslivet til regeringen.

Rikke Zebergs visioner

– Regeringen har med statsministeren i spidsen givet startskuddet til det næste skridt i den digitale omstilling, siger Rikke Zeberg. – Danmarks styrkeposition har vi opnået gennem samarbejde mellem de offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, og jeg glæder mig til at være med til at styrke dette samarbejde, så DI's medlemsvirksomheder kommer til at spille en afgørende rolle i den fortsatte digitale omstilling.

– Det gælder både om at understøtte og styrke virksomhedernes egne digitale transformation og om at fastholde Danmarks internationale styrkeposition. Det er en spændende opgave at være med til at løse, og jeg glæder mig derfor til at blive en del af Danmarks største erhvervsorganisation.


Rikke Zeberg starter som branchedirektør i DI Digital straks i det nye år. Hun kommer fra en stilling som Digitaliseringsstyrelsens direktør, og før da har hun bl.a. været underdirektør i DR Nyheder.

– DI hjælper danske virksomheder på de udenlandske markeder, siger DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen. – Det sker via politiske forbedringer og via service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.