Mere samarbejde i fremtiden
juli 2020

DR styrker trosstoffet

I dag kan man følge morgenandagten i Københavns Domkirke på P2 og på DR2, hvor lyden transmitteres live mandag til lørdag fra klokken 8.05. Men efter sommer kan seerne også se levende billeder af de kirkelige handlinger.


I et tæt samarbejde har DR og Københavns Domkirke gjort det muligt at installere faste kameraer i kirken – kameraer som kan fjernstyres og betjenes fra DR-Byen.

– At styrke transmissionen af Morgenandagten er en fortsættelse af det arbejde, som DR har sat i gang for at løfte formidlingen af trosstoffet, siger DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen. – Takket være et dedikeret samarbejde med Københavns Domkirke, kan vi inden længe levere en væsentlig forbedret formidling, der åbenlyst vil komme seerne og lytterne til gavn.

– Det er DR Kulturs ambition at udvikle mange flere af denne type samarbejder i fremtiden, så vi hver især kan sætte vores forskellige fagligheder i spil og i fællesskab give befolkningen nye og forbedrede tilbud...

Arkitekten og biskoppen

Installationen af kameraerne er sket i samarbejde med kirkens personale, herunder kirkens arkitekt, som har sikret de optimale placeringer af kameraerne i Københavns Domkirke.

DR har desuden samarbejdet med organist, sangere og kirketjenere, samt biskop og domprovst Anders Gadegaard, som har været en drivende kraft i projektet.

– Vi har længe snakket om, hvordan vi kan udbygge morgenandagten på DR med levende billeder, og det er en stor glæde for mig, at det nu bliver en realitet, siger Anders Gadegaard. – Jeg er sikker på, at følelsen af deltagelse vil blive forstærket hos folk, når man ikke bare hører musikken og ordene, men også kan se os, der spiller, synger og taler.

– Her i corona-tiden har vi erfaret, hvor meget mere inkluderet i tjenesterne mange har følt sig derhjemme, når der blev live-streamet. Det bliver nu muligt hver eneste morgen. Jeg håber, at det også vil øge lysten til at synge med på salmerne, at man kan se og følge korsangerne og organisten på skærmen.

Kreativitet og
håndværksmæssig snilde

– Med knapt 90 år bag sig er Morgenandagten et af DR's ældste programmer og derfor også forbundet med mange traditioner, som vi skal bringe videre, siger DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun. – Men vi skal også modernisere formidlingen.

– Københavns Domkirke har et unikt kirkerum, og det har krævet både kreativitet og håndværksmæssig snilde at give Morgenandagten et optimalt udtryk i levende billeder på tv. Men nu er kameraerne installeret, så de kan fange de kirkelige handlinger fra de ønskede vinkler. Ved hjælp af godt samarbejde og dygtigt personale er det lykkedes at udvikle en løsning, som vi er meget glade for, og som jeg ser frem til at seerne efter en testperiode kan få glæde af.

Radiolytterne får bedre lyd

De faste kameraer i Københavns Domkirke bliver fjernstyret fra DR Byen. Det har i den forbindelse været nødvendigt at skyde fiber ind under kirken, for at opgradere netforbindelsen så den nye transmission kunne lykkes. Det betyder samtidig, at lyden bliver væsentligt forbedret og den nye transmissionsform vil således også komme radiolytterne til gode.

Trosstoffet på DR

DR har en ambition om på den ene side at styrke formidlingen af den kristne kulturarv og samtidig afspejle den samtid, vi lever i.

Gennem den seneste tid har DR iværksat en række initiativer for at løfte formidlingen af trosstoffet. F.eks. har man forlænget TV-Gudstjenesten fra landets kirker med 15 minutter – med Anders Laugesen som vært. Og hele søndag formiddag på P1 er dedikeret til trosstof, religion og eksistens med programmerne "Tal til mig", "Tidsånd" og Søndagsgudstjeneste.

Anders Laugesen har i tæt samarbejde med det kirkelige miljø udarbejdet en hvidbog som fundament for udvikling af trosstoffet. Paula Larrain har netop haft premiere på programmet "Det gode råd" på DR2. Og snart bringer DR som sagt levende billeder fra Morgenandagten seks dage om ugen i tæt samarbejde med Københavns Domkirke.


Morgenandagten i Københavns Domkirke sendes som altid på P2 mandag-lørdag klokken 8.05 og transmitteres efter sommer også med levende billeder direkte på DR2 (foto DR TVarc).

At styrke transmissionen af Morgenandagten er en fortsættelse af det arbejde, som DR har sat i gang for at løfte formidlingen af trosstoffet, siger DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen (foto Bjarne Bergius Hermansen).

På den anden side af sommeren kan seerne opleve Morgenandagten direkte med levende billeder på DR2 mandag til lørdag. Københavns Domkirke og DR har nemlig i et tæt samarbejde styrket transmissionen, der med fjernstyrede kameraer bringer seerne helt ind i kirkerummet (foto Stinna Skrivergaard).