Digital udvikling
juli 2020

Videomøderne
overlever corona-krisen

Videomøder blev hverdag under corona-krisen, og nu viser en undersøgelse, at tilliden til de digitale møder fortsætter i fremtiden. Lektor ser videomøder som den naturlige forbedring af telefonsamtalen.


Corona-krisen har for mange danskere betydet en ilddåb i brugen af videomøder, og i dag føler næsten hver tredje dansker sig mere tryg ved brugen af videomøder end før corona. Dette fremgår af en undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet Yougov på vegne af If Skadeforsikring.

Helt konkret, så mener nu mere end en tredjedel, at videomøder er mere personlige end telefonsamtaler, og 51 % af de adspurgte sætter pris på fleksibiliteten i videomøder. De tal stemmer godt overens med If Skadeforsikrings egne erfaringer.

– Under corona har vi afholdt 90 % af vores møder digitalt, siger Birgitte Ringbæk, kommunikationschef i If Skadeforsikring. – Og det var en stor succes, for kundetilfredsheden var lige så høj, som ved fysiske møder, men med den ekstra fordel, at vores rådgivere kunne nå at hjælpe flere både nye og eksisterende kunder. Møderne er ofte mere målrettede og mere fleksible i forhold til kundernes dagligdag.

Undersøgelsen og If's erfaringer med videomøderne i corona-tiden viser, at 46 % synes, at videorådgivning er en god måde at få hjælp og vejledning på. Denne mødeform er derfor indført som et fast tilbud til kunderne i forbindelse med forsikringsrådgivning.

De dybere relationer

– Videomøderne højner effektiviteten og skaber muligheder for at inddrage interaktive digitale værktøjer i præsentationer. Samtidig sikres det, at man kan mødes og have en slags føling med hinandens situation, siger Brian Lystgaard Due, Ph.D. og lektor i Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

– Vi kommer klart til at se en mere udbredt brug af videomøder, og i takt med at danskernes tryghed ved mediet stiger, bliver det et naturligt supplement til den gængse telefonsamtale.

Udvidet service

De gode erfaringer med videorådgivning betyder, at If Skadeforsikring for alvor vil trykteste kapaciteten og mulighederne for online kundekontakt. Over sommeren giver If derfor forsikringskunderne gratis adgang til videorådgivning om hus, bil og hunde frem til 1. september.

– Kunder med den type forsikringer kan videochatte med professionelle bygningsrådgivere, dyrlæger og bileksperter, hvis eksempelvis hunden bliver syg eller man overvejer en renovering af boligen. Det er en gratis service vi inkluderer i forsikringerne denne sommer, hvor vi ved, at flere vil være herhjemme og hvor vi samtidig får styrket erfaringerne i videorådgivning, siger Birgitte Ringbæk.

– Eksempelvis oplever vores partner Viking Assistance, at op mod 20 % af kundehenvendelser kan løses over video, så bilisten får den hjælp, der skal til for at køre videre, i stedet for at vente i vejkanten på fysisk hjælp.


I corona-tiden afholdt forsikringsselskabet If 90 % af kundemøderne digitalt. Det har vist sig så fordelagtigt, at mødeformen nu indføres som nyt tilbud til kunderne i forbindelse med forsikringsrådgivning (foto: If).

– Corona-krisen har for mange danskere betydet en ilddåb i brugen af videomøder, siger Birgitte Ringbæk, kommunikationschef If Danmark. – En undersøgelse foretaget analyseinstituttet Yougov viser, at danskerne har taget denne mødeform godt til sig.

Nøgletal vedr. videomøder

I hvilken grad ser du følgende som fordele ved at holde videomøder eller videosamtaler – både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng?

 • 38% – Det er mere personligt end almindelig telefonsamtale.
 • 51% – Fleksibilitet – mulighed for at have møder uden for normal "åbningstid".
 • 56% – Klimavenligt – mindre behov for transport mellem møder.
 • 57% – Mindre fysisk kontakt med andre – minimering af risikoen for at blive smittet med sygdom.
 • 41% – Mulighed for at vise indhold.

  Uanset om du i dag anvender videosamtaler eller videomøder, i hvilken grad mener du så, at videosamtaler eller videomøder er et godt værktøj til at løse problemer og/eller søge hjælp?

 • 46% oplever videosamtaler som et godt værktøj til at søge hjælp/løse problemer.

  Føler du dig i dag mere eller mindre tryg i brugen/anvendelsen af videosamtaler eller videomøder (f.eks. FaceTime, Skype, Teams, Zoom) i forhold til for tre måneder siden?

 • 31% føler sig mere trygge.

  Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1000 CAWI-interviews med danskere i alderen 18+ år, i perioden 17.-19. juni 2020.