Rory Peck Covid-19 Hardship Fund
april 2020

International hjælp
til freelancerne

Corona-krisen rammer i høj grad de freelance fotografer og journalister, som til daglig arbejder i verdens brændpunkter. Derfor sætter Rory Peck Trust nu ekstra fokus på denne udsatte gruppe.


For nylig lancerede Rory Peck Trust en undersøgelse, hvor man spurgte freelance journalister, hvad de har mest brug for lige nu, og der kom svar fra hele kloden:

 • Næsten 85% af de adspurgte sagde, at de mest har brug for direkte økonomisk støtte på grund af manglende arbejde og provision.
 • 67% af de adspurgte sagde, at de mest har brug for jobmuligheder.
 • Den største arbejdsudfordring, som freelancere står overfor, er mangel på statsstøtte (69%).
 • 64% af de adspurgte kæmper med at færdiggøre historier på grund af selvisolering eller karantæne.

  Som resultat af disse svar har Rory Peck Trust oprettet en ekstraordinær fond, som skal yde praktisk og økonomisk støtte til freelance journalister, hvis arbejde og levebrød er blevet påvirket af Covid-19. Der er desuden oprettet et nyt jobafsnit i organisationens nyhedsbrev og man deler eventuelle jobmuligheder via sociale medier.

  Rory Peck organisationen søger i øjeblikket donorer for at øge fondens omfang, for derved at kunne hjælpe så mange som muligt. Yderligere information om donation til og støtte fra Covid-19 Hardship Fund på covid-fund.

  Fakta om Rory Peck

  Rory Peck var en freelance videofotograf, der blev dræbt på jobbet i Moskva tilbage i 1993. Hans kone Juliet havde allerede mistet sin første mand på den konto, og hun tog initiativet til, at der blev oprettet en fond til støtte for freelancere og deres familier, når de bliver ramt af lemlæstelse og død på jobbet. Freelancernes kunder, hvad enten det er mindre produktionsselskaber eller store TV-stationer som BBC, har nemlig ikke noget ansvar for, hvordan de ramte familier kan opretholde tilværelsen efter alvorlige arbejdsskader. Og freelancere der arbejder i verdens mest kaotiske brændpunkter er afskåret fra at tegne almindelige arbejdsskadeforsikringer.

  Resultatet af Juliet Pecks indsats blev The Rory Peck Trust, som blev startet i 1995, og som i dag har et årsbudget i størrelsesordenen 6 mio kroner, hvoraf langt hovedparten går til støtteaktiviteter. Pengene doneres bl.a. af en række TV-stationer og af Sony Professional.


 • Rory Peck er bl.a. kendt for den årlige 'Rory Peck Awards'. Men hovedopgaven er at støtte freelancere og deres familier, når de rammes af ulykker i verdens brændpunkter. Og lige nu er corona-krisen en stor udfordring for rigtigt mange.