Rapport fra Ericsson Industrylab
februar 2020

Det digitale CO2-aftryk
kan reduceres med 80%

På trods af højere internethastighed, flere digitale enheder og et øget forbrug af streaming, så belaster vores digitale adfærd ikke klimaet mere end tidligere. Det fortæller ny rapport fra Ericsson IndustryLab, som dog samtidig slår fast, at der fortsat er plads til forbedringer.


Digitale enheder bliver mere og mere udbredte, og det samme gør online gaming og streaming. Alligevel er CO2-aftrykket i ICT-sektoren (informations- og kommunikationssektoren) forblevet stabilt inden for de seneste ti år og udgør blot ca. 1,4 pct. af den samlede globale udledning af CO2.

Det fremgår af en ny rapport fra Ericsson IndustryLab med titlen "A quick guide to your digital carbon footprint", baseret på undersøgelser af sektorens direkte klimabelastning.

– Det hævdes ofte og fejlagtigt, at ICT-sektoren kan sidestilles med luftfart, mens andre overdriver påvirkningen fra streaming og brugen af sociale medier. Og da ICT-sektoren konstant udvikler sig med hensyn til brug, produkter og forbedringer i energieffektivitet, så kan det være svært at få de nyeste fakta, siger Pernilla Bergmark, som er medforfatter til rapporten. – Det leder ofte til overdrevne artikler – endda videnskabelige – omkring elforbrug og digitalt CO2-aftryk...

CO2-aftrykket kan reduceres

Forskerne fra Ericsson IndustryLab har undersøgt den direkte CO2-udledning forbundet med et produkts livscyklus – fra udvinding af råmateriale til produktion og samling, transport, brug og bortskaffelse af produktet.

Ud fra det omfattende datasæt konkluderes det, at den nuværende kulstofudledning kan reduceres med over 80 pct, hvis sektoren omlægger sit forbrug af elektricitet til udelukkende at komme fra vedvarende energikilder – hvilket vel ikke kan komme som en overraskelse.

Nedsæt dit digitale CO2-aftryk

Selvom hver danskers digitale CO2-aftryk blot udgør en lille procentdel af deres samlede kulstofaftryk, er der ifølge Pernilla Bergmark stadig plads til forbedringer:

– Selv om rapporten viser, at vores digitale CO2-aftryk ikke er blevet større, så bør vi fortsat stræbe efter at sænke det yderligere, understreger Pernilla Bergmark. – Hos Ericsson er det vores drivkraft at vise, hvordan digital teknologi kan reducere den nuværende CO2-udledning til det halve inden år 2030. Som privatperson kan man også reducere sit personlige aftryk, f.eks. ved at beholde sine digitale enheder i længere tid og benytte vedvarende energi.

Spørgsmålet er så: Hvor stor en del af reduktionen af CO2-aftrykket har Ericsson og ICT-sektoren som helhed tænkt sig selv at stå for, og hvor meget overlader de til forbrugerne, energisektoren og politikerne...

Læs hele rapporten her: A quick guide to your digital carbon footprint.


Ericsson IndustryLabs rapport med titlen "A quick guide to your digital carbon footprint" er baseret på undersøgelser af sektorens direkte klimabelastning, og den er ikke stigende – til trods for at der på verdensplan er et stadigt voksende digitalt forbrug.

CO2-aftrykket kan f.eks. mindskes ved at man venter med at udskifte sin smartphone, og ved at man sender den udskiftede telefon til genbrug.

I mere end 20 år har Ericsson arbejdet ihærdigt for at kortlægge ICT-sektorens CO2-aftryk. Men det er et vanskeligt og tidskrævende arbejde, som ifølge folkene bag rapporten ofte "overstråles" af letbenede mediehistorier, som tegner et negativt billede af udviklingen.

Sådan sænker du dit
digitale CO2-aftryk

  • Brug din smartphone og andre elektroniske enheder i længere tid, før du opgraderer.
  • Vær sikker på, at dine enheder bliver genbrugt, når du stopper med at bruge dem.
  • Brug mindre enheder, når du benytter digitale services: Se f.eks. Netflix på telefonen.
  • Oplad batterier med strøm fra vedvarende energi.
  • Undgå at købe flere ICT-enheder, end du har brug for (giv ubrugte enheder videre).
  • Gør producenterne opmærksomme på, at CO2-aftrykket betyder noget for dig.
  • Køb dine digitale enheder og services fra virksomheder, der har videnskabeligt baserede mål for, hvordan de ville begrænse deres CO2-aftryk.
  • Sidst, men ikke mindst: Benyt ICT-services, som er med til at reducere CO2-udledning.