Medielovgivning
februar 2020

Danmark og resten af EU
skal beskytte
børnene bedre

Kulturminister Joy Mogensen er på vej med et lovforslag om bedre beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold på danske streaming-tjenester og tv-kanaler.


– Alt for mange børn og unge bliver udsat for krænkede indhold og upassende markedsføring, når de sidder foran skærmen, og det vil regeringen lave om på, siger Kulturminister Joy Mogensen. – Vores lovforslag øger først og fremmest beskyttelsen af børn og unge mod skadeligt indhold på danske streaming-tjenester og tv-kanaler. Vi vil i den forbindelse styrke dansk public service indhold, så vi får nogle endnu stærkere alternativer til de kommercielle, internationale medietjenester.

– Børnebeskyttelse er et grænseoverskridende problem, og mange streaming-tjenester og videodelingsplatforme kommer fra udlandet. Jeg er derfor glad for, at de andre EU-lande også vil skrue op for beskyttelsen af børn og unge.

Lovforslaget

Lovforslaget indfører bl.a. krav til danske tv-kanaler og streaming-tjenester etableret i Danmark – f.eks. TV 2 Play, DR TV og Xee – om at de skal aldersvurdere deres programindhold ud fra de alderstrin, som i dag anvendes ved vurdering af biograffilm.

Lovforslaget gennemfører desuden dele af det reviderede EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) fra 2018. Og netop fordi det er et EU-direktiv, så skal alle andre EU-lande også indføre regler om børnebeskyttelse i deres lovgivning.

Lovforslaget opretholder de gældende strengere danske reklameregler for tv og streaming-tjenester, herunder forbuddet mod visning af danske programmer, som indeholder produktplacering.


– Børnebeskyttelse er et grænseoverskridende problem, og mange streaming-tjenester og videodelingsplatforme kommer fra udlandet, siger Kulturminister Joy Mogensen. – Jeg er derfor glad for, at de andre EU-lande også vil skrue op for beskyttelsen af børn og unge ( foto Kristian_Brasen).