Ny efteruddannelse
november 2019

Danmark kan blive
det nye Hollywood

I 2020 starter The Animation Workshop i Viborg en ny efteruddannelse til animationsfilmsproducer. Forløbet er målrettet producertalenter i hele Norden og er udviklet, fordi branchen efterspørger animationsproducere.


De kreative erhverv tegner sig for en dansk eksport på mere end 90 mia kroner årligt – og de har en eksportvækst, der overstiger andre erhverv. Der er derfor potentiale til at skabe endnu flere investeringer og arbejdspladser inden for de brancher, der arbejder med nye digitale teknologier til blandt andet at producere film, spil, musik og design.

For netop at bidrage til, at flere får de rette kompetencer til at booste udviklingen inden for de kreative erhverv, har professionshøjskolen VIA University College i Viborg udviklet en ny efteruddannelse, der er målrettet ansatte inden for animationsfeltet i hele Norden – dvs. folk som arbejder med animationsfilm, spil eller andre former for nye digitale medier og teknologier.

Efteruddannelsen har titlen "Animation Film Producer", og den gør brug af den viden, som VIA University College har inden for uddannelse i animation, ledelse, projekt- og økonomistyring.

Branchen er positiv

Én af de animationsvirksomheder, der ser frem til den nye efteruddannelse, er Monkey Tennis i København.

– Vi har længe efterspurgt en produceruddannelse inden for animation, siger Mikkel Okholm, som er medindehaver af Monkey Tennis. – Her i Danmark uddanner vi masser af kunstnerisk talent, men der er ikke nok producere til at realisere alle de fantastiske idéer.

– Hos Monkey Tennis har vi derfor måttet hente en producer i Tyskland, fordi de "ikke hænger på træerne".

Vigtigt initiativ

Også direktør Bo Juhl Nielsen fra den københavnske animationsvirksomhed Sun Creature betegner den nye efteruddannelse til animationsproducer som et vigtigt initiativ:

– Jeg ser frem til at kunne tilbyde mine kolleger det nye uddannelsesforløb. Dansk animationsindustri – hvad enten det er med nationale eller internationale ambitioner – har brug for et løft på producerfronten, siger han.

Undervisning på engelsk

Den nye efteruddannelse går i luften fra foråret 2020 og den taler direkte ind i den vækstplan for de kreative erhverv, som er vedtaget fra politisk hold. Vækstplanen udmønter 62,5 mio kroner fra finanslovsaftalen for 2019 til at skabe yderligere vækst i de kreative erhverv, så de kommer til at sætte et endnu tydeligere aftryk på samfundsøkonomien.

Undervisningen på efteruddannelsen "Animation Film Producer" kommer til at foregå på engelsk, da den kreative branche er international. Og der vil være undervisere fra både VIA og animationsbranchen.

Én af underviserne er Therese Sachse, der i 20 år har arbejdet med internationale animationsproduktioner. Hun har været line producer på fire Lego Star Wars-film og flere andre animationsfilm. Desuden har hun haft ansvar som production manager for en række tv-serier baseret på animation – eksempelvist Jungledyret, H.C. Andersens eventyr og Troll Tales.

Tre moduler med
afsluttende eksamen

Uddannelsesdekan Susanne Søndergaard Hansen, der har ansvar for VIAs kompetenceudvikling inden for ledelse og vækst, forklarer, at efteruddannelsen "Animation Film Producer" giver deltagerne kompetencer til at planlægge, styre ressourcer og økonomi, finde de rigtige projektdeltagere, bedrive projektledelse, arbejde i team, kommunikere og håndtere konflikter.

Uddannelsesforløbet bygger på tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse, som VIA University College i forvejen udbyder.

– Konkret består kurset af fem seminarer, som kommer til at foregå hos The Animation Workshop i Viborg, og som hver er af to til tre dages varighed, siger Susanne Søndergaard Hansen. – I forløbet bliver der arbejdet med en gennemgående case, og uddannelsen afsluttes med eksamen, så deltagerne får papir på deres kompetencer.

Der er ansøgningsfrist til uddannelsesforløbet den 31. januar 2020.


– For at skabe yderligere vækst og udvikling i de kreative erhverv, så er det er ikke nok "bare" at være kreativ, siger Thomas Gammeltoft fra erhvervsalliance Vision Denmark. – At være animationsproducer og arbejde med de nye visuelle digitale teknologier kræver kompetencer på nøjagtig samme måde, som det er nødvendigt med den rette viden for at være ingeniør, kirurg eller virksomhedsleder...

Brancheanalyse

Thomas Gammeltoft, der er direktør for den landsdækkende erhvervsalliance Vision Denmark, har for nylig skrevet et indlæg i dagbladet Børsen med titlen "Danmark kan blive det nye Hollywood".

Han siger, at for at skabe yderligere vækst og udvikling i de kreative erhverv, så er det er ikke nok "bare" at være kreativ. At være animationsproducer og arbejde med de nye visuelle digitale teknologier kræver kompetencer på nøjagtig samme måde, som det er nødvendigt med den rette viden for at være ingeniør, kirurg eller virksomhedsleder...

– Hvis vi til gengæld får uddannet medarbejdere med de rette kompetencer, så er jeg helt overbevist om, at vi i Danmark kan blive endnu mere kendte internationalt for alt dét, der bliver produceret i vores kreative erhverv, konkluderer Thomas Gammeltoft.