Filmværkstedet overlever
oktober 2019

Københavns Kommune
har bevilget den
nødvendige støtte

Den kommunale medfinansiering på 1,2 mio kr er bevilget. Støtten er en forudsætning for, at Filmværkstedet fortsat kan søge den statslige finansiering.


På Filmværkstedet er bestyrelse og medarbejdere selvfølgelig glade og lettede over, at Københavns kommunes politikere også kan se, at visionen fra 1970 stadig giver mening.

– Vi ser frem til at udvikle en vision for film og de audiovisuelle kulturformer i København, skriver Prami Larsen på Filmværkstedets hjemmeside. – Og så vil vi takke Brugergruppen og de mange hundrede mennesker, som har vist hvor vigtigt et arbejde Filmværkstedet står for. Vi retter en særlig tak til filmorganisationerne, der tydeligt og med politisk vægt redegjorde for betydningen af Filmværkstedets arbejde for den professionelle verden.

Krav om kommunal støtte

Usikkerheden om Filmværkstedets overlevelse skyldes Filmforliget for 2019-2023, som blev indgået via bredt forlig i Folketinget i efteråret 2018. Her står der bl.a.:

Unge i hele landet skal have mulighed for at prøve kræfter med filmproduktion med hjælp af professionel vejledning og adgang til produktionsudstyr. Det Danske Filminstitut yder støtte til filmværksteder for unge filmtalenter gennem Filmtalent. Der stilles krav om, at der skal være kommunal medfinansiering fra en eller flere kommuner på minimum 1,2 mio kr årligt for hvert filmværksted. Den samlede statslige ramme for tilskud til filmværkstederne fordeles af Filmtalent og er på 12 mio kr årligt. Kravet om kommunal medfinansiering træder i kraft fra 2020.

Med andre ord så kræver aftalen, at Filmværkstedet skal have 1,2 mio kr i kommunal medfinansiering for kunne få den statslige støtte på mere end 5 millioner kroner, som har finansieret Filmværkstedet hidtil. Og det er de 1,2 mio kr, som Københavns kommune nu har bevilget.

Støtte i hele landet

Værkstederne i Filmtalent – dvs. Odense og Aarhus Filmværksted og Open Workshop i Viborg – modtager alle 1,2 mio eller mere fra deres kommuner. Men hidtil har Københavns kommune aldrig støttet Filmværkstedet i København i de 49 år, det har eksisteret. Det kan derfor ikke overraske, at Filmværkstedets ledelse og brugere følte sig noget usikre på fremtiden, da Filmforliget stillede krav om kommunal medfinansiering.


Filmforliget for 2019-2023, som blev indgået i Folketinget i efteråret 2018, stiller krav om, at hvert filmværksted skal have kommunal støtte på minimum 1,2 mio kr. Men siden starten i 1970 havde Filmværkstedet i København havde aldrig modtaget penge fra kommunen...

Filmværkstedets aktiviteter

I perioden 2014-2018 har Filmværkstedet bl.a. ydet følgende:

 • Udbetalt 6,67 mio kr til 136 forskellige filmselskaber. Heraf de fleste nye.
 • Støttet 308 filmprojekter med færdiggørelses-, produktions-, udviklings- eller supplerende støtte.
 • Haft premiere på 154 film med en samlet længde på mere end 4800 minutter/80 timer.

  I samme perioden har Filmværkstedet:

 • Modtaget og behandlet 1180 ansøgninger om støtte fra 712 ansøgere, hovedsageligt instruktører i alderen 18 til 32 år.
 • I gennemsnit har 87 personer årligt ansøgt Filmværkstedet for første gang.
 • 132 var nye støttemodtagere i perioden.
 • Der er løbende ca. 100 filmprojekter i gang.
 • Filmværkstedets samlede støtte udgør næsten 12 mio kr årligt til talentudviklingsprojekter.
 • Adgangen til Filmværkstedets optageudstyr og postproduktionsfaciliteter har en lejeværdi på ca. 10 millioner årligt, hvis tilsvarende udstyr skulle lejes til de støttede projekter på markedsbetingelser.