IBC 2018
September 2018

Kvinderne
indtog talerstolen

På den nyligt afholdte broadcast-konference i Amsterdam var 37 procent af foredragsholderne kvinder. Det er en stigning fra 14 procent i 2017.


IBC står for "International Broadcasting Convention", og ambitionen er at være verdens mest indflydelsesrige medie-, underholdnings- og teknologi-show. Det sker i hård konkurrence med NAB i Las Vegas og ISE, der ligesom IBC foregår i Amsterdam.

Ambitionen er naturligvis også, at man hvert år kan fortælle om fremgang. Men årets 55.884 besøgende repræsenterede kun en fremgang på ca 750 i forhold til 2015, og det var en tilbagegang i forhold til de to foregående år. Til gengæld kunne man glæde sig over, at udstillingsarealet voksede med 667 kvadratmeter, og at antallet af konferencedeltagere voksede med 14 procent i forhold til sidste år.

Folkene bag IBC har også gjort en vellykket indsats for at blive synlige på de digitale medier – helt i medieudviklingens ånd. Det er bl.a. sket via Twitter og via en app, som gør det let at søge information om udstillerne. Og så er IBC altså gået aktivt ind i kampen for ligestilling mellem kønnene via en optrapning af antallet af kvindelige talere på konferencen – fra 14 procent i 2017 til 37 procent i år.

Samarbejde skaber resultater

Ledelsen bag IBC er naturligvis opmærksom på, at der sker en voldsom udvikling i mediebranchen i disse år. Tidligere var hovedfokus på nyt udstyr: Videokameraer, videomiksere, lysudstyr etc. Men i dag handler det først og fremmest om medieindhold, produktionseffektivitet og distributionskanaler, for det duer jo ikke at man laver verdens bedste fjernsyn, hvis det ikke er tilgængeligt på de platforme hvor seerne befinder sig.

– I dag gælder det først og fremmest om samarbejde, så broadcastere og mediehuse får den tilpasningsevne og fleksibilitet, som gør dem i stand til hurtigt at tilpasse sig en medieverden i forandring, siger Roger Thornton fra IBCs udstillingskommite. – Det er derfor, at flere og flere udstillerne arrangerer store præsentationer på deres stande, og det er derfor de etablerer mødeområder hvor man kan udveksle erfaringer og starte samarbejder.

Det med de store præsentationer på standene er nu også en generel trend i samfundet. Det er denne trend som har dannet grundlag for ISEs voksende succes, og som er årsagen til at denne udstilling er ved at vokse ud af RAI udstillingshallerne.

Næste års IBC

IBC 2019 starter med første konferencedag den 12. september og fortsætter til udstillingen lukker den 17. september. Det foregår som altid i RAI udstillingscentret i Amsterdam.


Igen i år var IBCs konference og udstilling en succes – på trods af, eller måske netop på grund af de store forandringer der sker i medielandskabet i form af faldende nteresse for flow-tv og stigende interesse for streaming og on demand.

Fakta om IBC

  • International Broadcasting Convention er en årlig brancheudstilling og konference, som foregår i september måned i RAI udstillings- og konferencecentret i Amsterdam.
  • IBC retter sig mod broadcastere, indholdsproducenter og -leverandører, udstyrsfabrikker, professions- og teknologiorganisationer, samt andre med tilknytning til broadcastbranchen, underholdningsbranchen og den teknologiske industri.
  • Ved udstillingens 50-års jubilæum i 2017 havde IBC et rekordstort antal besøgende – over 57.000 fra 170 lande – og der var over 1.700 udstillere.
  • IBC er en uafhængig organisation med en fuldtidsansat medarbejderstab.
  • IBC er ejet af seks partnere: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE og SMPTE.