Pressenævnet
Juni 2016

Kritik af DR i
erhvervsskolesag

DR burde have oplyst Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, at en historie ville blive offentliggjort, og hvornår der var svarfrist, mener Pressenævnet.


Pressenævnet kritiserer DR, efter at Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle havde klaget over en række radioindslag på P4 Fyn den 30. november sidste år og en artikel på dr.dk samme dag med overskriften "Syddansk Erhvervsskole beskyldes for unfair konkurrence".

Sagen drejede sig om, at Syddansk Erhvervsskole var blevet meldt til Undervisningsministeriet og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af en lokal iværksætter og konkurrent for prisdumping i forbindelse med en IT-certificeringstest.

Syddansk Erhvervsskole gik til Pressenævnet oven på omtalen, fordi man mente, at DR havde tilsidesat reglerne for god presseskik ved at bringe, hvad man kaldte "ukorrekte meddelelser" – og det har skolen nu fået ret i.

"Ved omtalen på DRs platforme lød det, som om det var skolen, der udbød IT-testen billigt. Skolen havde et link på sin hjemmeside til en ekstern udbyder af testen. Det var reelt den eksterne udbyder, man køber testen af", skriver Pressenævnet i sin afgørelse, hvor man også slår fast, at hvis man skulle købe testen direkte af skolen, så var det i sammenhæng med andre ydelser og derved dyrere, end P4 Fyn havde oplyst i sin omtale.

Inden DR bragte historien havde P4 Fyn været i dialog med Syddansk Erhvervsskole for at få en kommentar med i omtalen. Men det endte med, at DR offentliggjorde indslaget uden skolens kommentar.

Mand bag lys-kur tabte sagen

Pressenævnet mener til gengæld ikke, at den alternative behandler Kay Hougaard har ret til genmæle efter omtale i en "Kontant"-udsendelse med overskriften "Alternativ behandler tilbyder livsfarlig sultekur".

Pressenævnet udtaler dog kritik på et enkelt punkt. Kay Hougaard havde nemlig klaget over, at DR i programmet havde byttet rundt på to citater fra en Youtube-video, så seerne, ifølge Pressenævnet, fik indtryk af, at han alene har spist én gang siden 2013, hvilket der ikke var dokumentation for. DR får derfor kritik for sin sammenklipning.

"Det er Pressenævnets opfattelse, at de øvrige oplysninger, som fremgår af DRs omtale vedrørende Kay Hougaards behandlingsform, herunder behandlingen af børn, er gengivet korrekt," hedder det – og nævnet mener derfor ikke, at der er grund til at DR skal offentliggøre et genmæle oven på TV-udsendelsen og omtalen i øvrigt.


Syddansk Erhvervsskole klagede over DRs beskyldninger om unfair konkurrence, og Pressenævnet bakker op... (foto Dorthe Ibsen, DR).

Kay Hougaard klagede over programmet "Kontants" omtale af hans alternative behandling, der bygger på hans påstand om, han kan ernære sig udelukkende af lysets energi. Pressenævnet mener ikke, at DR skal offentliggøre et genmæle oven på TV-udsendelsen og omtalen i øvrigt (foto fra udsendelsen).