Rapport fra Roskilde Universitet
December 2015

Tv-nyhederne
er i defensiven

I modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er TV ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne. Det viser rapporten "Danskernes brug af nyhedsmedier 2015", som professor Kim Schrøder fra Center for Magt, Medier og Kommunikation ved Roskilde Universitet står bag.


– Vi står i en situation, hvor den mangeårige nedgang i brugen af nyheder på papir nu har fået følgeskab af nedgang for TV-nyheder, siger professor Kim Schrøder. – I dag henter de fleste danskere nemlig deres nyheder på nettet, hvor aviserne sammenlagt når ud til flere end public service-kanalerne.

– I det overordnede billede er det sådan, at unge får nyheder fra sociale medier, ældre bruger stadig mest TV-nyheder – og alle bruger avisernes og TV-kanalernes nyheder online, blot i forskelligt omfang.

Selvom TV-nyhedernes vigtighed er dalende, er det fortsat det dominerende nyhedsmedie for aldersgrupperne 45-54 år og 55+ år. Trods online-nyhedernes dominans viser rapporten også, at det kun er et lille mindretal, der anser nyheder via sociale medier for at være vigtigst.

Centrale pointer

* Danmark er ikke længere et land, hvor tv-nyheder opfattes som "vigtigste nyhedskilde" af de fleste, modsat lande som Frankrig og Tyskland, hvor TV-nyheder ligger 30 procentpoint over onlinenyheder. I Danmark dominerer onlinenyheder med fem procentpoint over TV-nyheder som vigtigste nyhedsmedie. * Trods den store udbredelse er det kun et lille mindretal (fem procent), der anser nyheder via sociale medier for at være vigtigst. Det dækker dog over betydelige aldersforskelle – blandt de 18-24 årige er der 16 procent, der finder dem vigtigst. Blandt grupperne 45-54 og 55+ dominerer TV-nyheder stadig klart som vigtigste nyhedsmedie. * Danskerne er fortsat blandt de mest brandloyale nyhedsbrugere, og brandloyaliteten er steget fra 46 procent til 54 procent, der går direkte til nyhederne på kendte nyhedsinstitutioners hjemmesider eller apps. Samtidig benytter de sig også i stigende grad af digitale mellemmænd som søgemaskiner (29 procent, mod 15 procent i 2014) og sociale medier (38 procent, mod 16 procent i 2014). Afhængigheden af globale distributører som Google og Facebook er altså i stigning. * De nyhedskilder, som danskerne er mest fælles om, er public service-tv-nyhedsudsendelser, landsdækkende kvalitetsaviser online, og nyheder via Facebook.

Yderligere information på www.ruc.dk


Professor Kim Schrøders rapport viser, at Danskerne finder i 2015 i højere grad deres nyheder online. Dette medie ligger nemlig fem procent over TV-nyhedernes andel.