Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Bred politisk aftale
Oktober 2020
Mere hjælp til kulturen,
idrætten og foreningslivet
Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier etablerer et nyt genstartsteam, en ny biografpulje og en ny kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Den nye politiske aftale forlænger en række kompensationsordninger frem til den 31. januar 2021. Det gælder bl.a. de generelle kompensationsordninger til faste omkostninger og kompensationsordningen for arrangører. Det gælder ligeledes kompensationsordningen til kunstnere.

Aftalen indebærer også, at aktivitetspuljen videreføres med 300 mio kr, og at puljen til breddeidrætten og foreningslivet videreføres med 150 mio kr. Samtidig afsættes der midler til en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet. Og der etableres en ny biografpulje og et genstartsteam, der skal understøtte nye, kreative løsninger i kultur-, idræts- og foreningslivet inden for rammerne af de gældende restriktioner.

Kulturministeren vil hjælpe

– Danmark er hårdt ramt af corona, og derfor vil kulturlivet, idrætten og foreningslivet også i den kommende tid opleve restriktioner, der gør det svært for dem at afvikle deres aktiviteter, siger kulturminister Joy Mogensen. – Med den nye politiske aftale holder vi hånden under de økonomisk pressede kulturinstitutioner, foreningslivet og idrætsaktørerne rundt omkring i landet, så de fortsat kan holde hjulene i gang.

– Jeg er også rigtig glad for, at vi nu afsætter 50 mio kr til et nyt genstartsteam, hvis opgave er at hjælpe med finde de kreative løsninger som gør, at vores kulturliv, idrætten og foreningslivet kan opretholde aktiviteter – også under Corona.

De eksisterende ordninger

Aftalepartierne er enige om at udvide adgangen til de eksisterende kompensationsordninger, så virksomheder såvel som den del af kultur- og idrætslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet. Herudover er aftaleparterne enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere også uden CVR-nr, f.eks. professionelle musikere, dansere, lys- og lydudstyrsleverandører mv, omfattes af kompensationsordningen til leverandører til private fester mv.

Aktivitets- og foreningspulje

Aftalepartierne er enige om at videreføre aktivitetspuljen samt tilføre yderligere midler hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler og afsætte yderligere 300 mio kr i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes.

Breddeidrætten og foreningslivet vil fortsat have et støttebehov som følge af Covid-19-restriktionerne. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte yderligere i alt 150 mio kr til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne.

Ny biografpulje

Som et nyt initiativ, er aftaleparterne enige om at oprette en ny pulje til biograferne på 15 mio kr til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

Kultur-, forenings- og idrætsliv

For at understøtte at danskerne fortsat kan bruge kulturlivet, trods restriktioner og begrænsninger, etableres der et nyt genstartsteam.

Ambitionen er, at det professionelle kultur-, forenings- og idrætsliv skal få mulighed for udvikling og afprøvning af nye formater, konkrete cases og initiativer, der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur -, idræts- og foreningsliv kan udfolde og udvikle sig – på trods af de gældende restriktioner. Der afsættes 50 mio kr til gennemførelse af forslag udviklet i genstartsteamet.

Aftenskoler, daghøjskoler
og Folkeuniversitet

Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at den folkeoplysende voksenundervisnings (aftenskolerne) og daghøjskolernes samt Folkeuniversitetets aktiviteter pt. ikke kan gennemføres i fuldt omfang, eller på anden vis er påvirket.

Der afsættes derfor 60 mio kr til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører. Denne ordning er målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.

Hertil kommer 25 mio kr til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle Covid-19-situation.

Partierne bag aftalen

Følgende partier er med i aftalen: Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet

Gå tilbage


Ny biografpulje: Som et nyt initiativ, er aftaleparterne blevet enige om at oprette en ny pulje til biograferne på 15 mio kr til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.
Klik for større billede

Hjælpepakker og kompensation

Den nye politiske aftale indebærer bl.a., at følgende hjælpepakker og kompensationsordninger forlænges:

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger.
 • Kompensationsordningen for arrangører.
 • Kunststøtteordningen.
 • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
 • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed.
 • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
 • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.


 • > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+