Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Public service-kontrakten
oktober 2019
TV 2 sender masser af
nyere europæisk indhold
Hvert år skal DR og TV 2 over for Radio- og tv-nævnet gøre rede for, om man har levet op til de forpligtelser, som er aftalt med kulturministeren i den såkaldte public service-kontrakt. Begge de to TV-stationer opfyldte kravene til fulde i 2018.

I aftalen med TV 2 kræves der blandt meget andet, at mindst halvdelen af sendetiden, når der ikke sendes nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, skal afsættes til europæiske programmer. Denne andel lå i 2018 på 75,5% Det er det højeste niveau nogensinde – i 2017 var andelen f.eks. 71,6%.

I redegørelsen anføres, at det høje niveau skyldes TV 2's fokus på danske programmer, og andelen er et udtryk for forskellen mellem TV 2 og f.eks. de internationale streamingtjenester, hvor det lille danske sprogområde kun i meget beskedent omfang indgår i produktionen af programmer og film.

Uafhængige producenter

Der er også et krav om, at TV 2 Danmark skal tilstræbe, at 10% af den tv-sendetid, som ikke bruges på nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. I 2018 udgjorde TV 2's samlede mængde af programmer fra uafhængige producenter 84% af den pågældende del af sendetiden. Det tilsvarende tal i 2017 var 86%.

I 2018 var 84% af disse programmer nyere produktioner (højst fem år gamle). I 2017 var andelen 88%.

DR opfylder også kravene...

– Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af DR's public service-redegørelser for 2015-2018, at DR til fulde opfylder public service-kontraktens krav over tilladelsesperioden. Radio- og tv-nævnet finder, at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR's programudbud og danskernes brug heraf i tilladelsesperioden, lyder det fra nævnet.

Om udtalelsen fra Radio- og tv-nævnet siger DR's bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

– Den seneste tid har handlet rigtigt meget om fremtiden og DR's nye strategi "Sammen om det vigtige". Radio- og tv-nævnets redegørelse er en god anledning til lige at stoppe op og gøre status over de foregående år. Jeg er glad for, at nævnet fremhæver, at DR til fulde lever op til forpligtelserne – ikke kun i 2018, men i hele perioden for den tidligere public service-kontrakt. I et meget foranderligt medielandskab har DR formået at leve op til de krav, der stilles til os. Det er jeg rigtig tilfreds med, siger hun.

Ved årsskiftet trådte en ny public service-kontrakt i kraft mellem DR og kulturministeren. Den nye er femårig og dækker perioden 2019-2023.

Gå tilbage


DR overholdt public service-kontrakten i 2018, og har i det hele taget gjort det i hele perioden 2015-2018, konkluderer Radio- og tv-nævnet.
Klik for større billede

– Vi opererer i et meget foranderligt medielandskab og jeg er derfor ekstra stolt over, at DR har formået at leve op til de krav, der stilles til os, siger DR"s bestyrelsesformand Marianne Bedsted (foto Bjarne Bergius Hermansen).
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+