Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

TV-udbud i Norden
Maj 2019
Vi skal stadig have
nem adgang til
svensk og norsk tv
Ifølge rapporten "Nordisk tv på tværs af grænser", så indeholder en grundpakke hos en dansk tv-udbyder typisk mindst otte nabolands-kanaler. I hverken Norge eller Sverige er der eksempler på, at dansk tv automatisk indgår i en grundpakke hos en tv-udbyder.

– Nabolands-tv er en del af vores historiske arv, og som distributører vil vi naturligvis gerne være med til at understøtte den kulturudveksling, der ligger i public service tv fra nabolandene, siger formanden for Danske Mediedistributører, Jørgen Stensgaard. – Men tiden må være inde til, at vi gør det valgfrit for de danske kunder, ligesom det er tilfældet hos distributørerne i de andre lande.

Mest udbredt er dansk tv i Norge, hvor kunderne hos de fleste udbydere kan tilvælge DR1, DR2 eller TV 2 blandt et større antal valgfri kanaler i deres tv-pakker. I Sverige har enkelte udbydere danske kanaler i sortimentet, bl.a. Canal Digital, hvor kunderne kan købe en pakke med de seks DR-kanaler for en aktuel pris på 57 svenske kroner pr måned.

– Når danske kunder bliver bedt om at vurdere deres tv-pakker, så kritiserer de næsten altid, at de er tvunget til at betale for nabolands-kanaler, som de "aldrig ser". Vi bliver derfor nødt til at se på udbuddet af nabolands-tv, siger Jørgen Stensgaard.

Løsningen er on demand

Rapporten fra Nordisk Ministerråd anbefaler ikke, at man skal pålægge f.eks. norske og svenske distributører at inkludere danske kanaler i deres tv-pakker. I stedet bør man skabe flere muligheder for at få adgang til at streame indholdet fra nabolandenes public service broadcastere.

– Vi bør fastholde nabolands-kanalerne i de tilfælde, hvor de allerede indgår i grundpakken, mener rapportens forfattere. – Men en stigning i den nordiske tilgængelighed skal ske ved nye on demand-initiativer.

Jørgen Stensgaard er delvist enig i den konklusion:

– Ja, fokus bør være inden for streaming og on demand, siger han. – Men det er ulogisk at fastholde tvungen nabolands-tv i ét land og operere med frivillighed i de andre lande. Vi bidrager gerne til at sikre adgangen til nordisk public service-tv, men det bør være frivilligt for kunderne.

En vigtig rolle

Ifølge rapporten har distributørerne en vigtig rolle med at sikre kendskabet til nordisk public service-tv. Det kan f.eks. ske ved at samle og gruppere on demand indhold med en slags nordisk public service-algoritme som sikrer, at kunderne nemmere får øje på det nordiske tv-indhold. Og dette gælder ikke kun aktuelle udsendelser, men også flere år gamle produktioner.

– Det giver god mening i betragtning af, at tv-forbruget generelt bevæger sig mod mere og mere on demand, siger Jørgen Stensgaard. – Det matcher den udvikling vi ser herhjemme, hvor DR næste år lukker tre flow-kanaler og flytter indholdet over på DRTV. Her skal vi hjælpe med at skabe og fastholde kendskabet til DRs digitale indhold blandt de mere end 80 procent af de danske husstande, som får deres tv fra vores medlemmer. Hvis Nordisk Ministerråd mener, vi på samme måde kan hjælpe i forhold til nordisk public-service, deltager vi gerne i drøftelserne om det

5 anbefalinger

Rapporten er skrevet af rettighedsjuristen Martin Gormsen og den tidligere leder af Konkurrencestyrelsen Finn Lauritzen. Den rummer fem anbefalinger til, hvordan man kan øge tilgængeligheden af nordisk public service-tv på tværs af grænserne.

1. Public service broadcasterne bør kun lave geoblokeringer, når det er absolut nødvendigt. DR er den broadcaster i Norden, der blokerer mindst, i praksis ca. 26% af deres on demand tilbud, mens det er helt oppe på 65% af udbuddet hos islandske RUV. Mere ensartet praksis vil formentlig kunne øge det samlede udbud.

2. Samarbejdet i Nordvision skal udbygges, f.eks. gennem en udvidelse af "Nordic 12", hvor broadcasterne har forpligtet sig til hvert år at producere 12 dramaserier og udveksle dem på tværs.

3. Fortsat udvikling af tv-distributørernes udbud, men ikke med flere flow-kanaler i tv-pakkerne. I stedet skal broadcastere, rettighedshavere og distributører finde løsninger på, hvordan det nordiske on demand indhold bedst præsenteres på distributørernes on demand-tjenester.

4. En justering af ophavsretslovgivningen, så det bliver nemmere at udveksle on demand indhold.

5. Hurtig implementering af det nye SATCAB2 direktiv, der bl.a. gør det enklere at klarere rettigheder for visning i andre lande end oprindelseslandet.

Rapporten kan downloades i sin helhed fra Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Gå tilbage


Rapporten "Nordisk tv på tværs af grænser" er lavet på opdrag fra Nordisk Ministerråd (kulturministrene). Den analyserer mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale tv-indhold på tværs af grænserne.
Klik for større billede

Fakta om "Nordisk tv på
tværs af grænser"

Rapporten "Nordisk tv på tværs af grænser" er lavet på opdrag fra Nordisk Ministerråd (kulturministrene), og giver en aktuel analyse af en række relevante problemstillinger og perspektiver i forhold til at se på mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale tv-indhold – på tværs af Norden.

Analysen inddrager ændringer i tv-vaner og andre forhold, som kan have en afgørende betydning for, hvordan man i Norden tilgår tv, nemlig udviklingen i tv-infrastrukturen, teknologierne og tv-selskabernes forretningsmodeller. Rapporten undersøger blandt andet mulighederne for – og udfordringerne ved – at mindske public service-institutionernes brug af geoblokering.

Derudover ser rapporten blandt andet på institutionernes samarbejde – herunder samproduktion og udveksling af programmer – og på samarbejdet med tv-distributørerne.


> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+