Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Den globale mediebranche
Oktober 2018
Toplederne
frygter digitaliseringen
Mediebranchens topledere i det meste af verden har lave forventninger til vækst i egen virksomhed i løbet af de næste 12 måneder. Det skyldes bl.a. digitaliseringen.

Ifølge PwC's seneste globale "CEO Survey" har en femtedel af medieindustriens topledere lav tiltro til vækst i deres egne virksomheder i løbet af de næste 12 måneder.

– Den lave tro på vækst kan skyldes, at denne branche er særligt påvirket af den teknologiske udvikling, siger Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC. – Men så meget mere nødvendigt er det, at mediebranchen udvikler sig, for derved at forblive relevant for dens publikum...

Optimisme

Set i det længere perspektiv er medieindustriens vækstforventninger dog noget højere. Således svarer 39 % af branchens CEO'er, at de i høj grad tror på vækst i egen virksomhed i løbet af de kommende tre år, hvilket ligger tæt på de 45 %, som er gennemsnittet for alle brancher. Og kun 3 % tror i mindre grad på vækst de kommende tre år, hvilket er væsentligt under det globale gennemsnit på 7 %.

Branchens CEO'er har ligeledes større tiltro til den globale vækst. Flere end halvdelen (53 %) forventer, at den globale vækst forbedres i 2018, og 39 % tror på, at den vil fortsætte på samme niveau.

Ændrede forbrugervaner

– Der er i dag et hav af muligheder på de digitale medier, og det udfordrer den traditionelle tro på, at "content is king", siger Leif Ulbæk Jensen. – Hidtil har man ment, at relevant indhold i sig selv kan tiltrække og fastholde forbrugerne. Men nu indser mange i branchen, at godt indhold ikke er nok til at holde skansen over for de digitale medier.

Denne situation afspejler sig også i topledernes frygt for ikke at kunne skaffe medarbejdere med de rette kompetencer (45 %), samt frygten for den hurtige teknologiske udvikling og for cybertrusler (begge 42 %).

– De digitale disrupters har hurtigt tilpasset sig forbrugernes behov for brugervenlige platforme, og de indsamler data for at lære forbrugerne endnu bedre at kende, så de i endnu højere grad kan skræddersy indholdet efter deres ønsker. Det er baggrunden for, at de digitale medier nu er i gang med at overtage de traditionelle mediers position, og at medarbejdere med de rette, digitale kompetencer er i meget høj kurs," siger Leif Ulbæk Jensen.

Grænser udviskes

– Vi oplever desuden, at grænserne mellem de traditionelle segmenter bliver udvisket – mellem trykt og digitalt, videospil og sport, trådløs og fast forbindelse, kabel og online, sociale og traditionelle medier. I processen genopfindes forretningsmodellerne, så alle virksomheder nu kan få adgang til nye indtægtsstrømme og skabe relevans i stor målestok, slutter Leif Ulbæk Jensen.

PwC's "CEO Survey 2018" omfatter 1.293 interviews, som blev foretaget i 85 lande i løbet af det sidste kvartal af 2017. Det er verdens mest omfattende toplederundersøgelse.

Gå tilbage


– Medieindustriens lave tro på vækst kan skyldes, at denne branche er særligt påvirket af den teknologiske udvikling, siger Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC.
Klik for større billede

PwC"s globale "CEO Survey 2018" omfatter 1.293 interviews, som blev foretaget i 85 lande i løbet af det sidste kvartal af 2017.
Klik for større billede

PwC"s undersøgelse viste, at mediebranchen har mindre tro på vækst i den umiddelbare fremtid, end erhvervsmarkedet som helhed.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+