Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Mediedistribution
Oktober 2018
Ministeren er glad
for privat fiberinitiativ
Fremtidens mediedistribution bliver i endnu højere grad baseret på de digitale medier. Derfor er det vigtigt at alle borgere og virksomheder i Danmark får adgang til hurtigt internet.

– Det er regeringens politik, at vi i Danmark skal have de bedst mulige rammer for at tilbyde bredbånd på markedsmæssige vilkår, siger minister for tele og bredbånd, Lars Chr. Lilleholt. – Derfor er det glædeligt, at SEAS-NVE nu investerer massivt i, at borgere og virksomheder i Syd- og Vestsjælland samt på Lolland og Falster skal have mulighed for at koble sig på en digital højhastighedsmotorvej. Det er jo nærmest telepolitisk danmarkshistorie, at SEAS-NVE nu for alvor melder sig ind i kampen om at tilbyde hurtigt bredbånd til de dårligst dækkede områder.

Det bliver SEAS-NVE's fibernetselskab, Fibia, der kommer til at foretage den egentlige udrulning i Region Sjælland, og det kommer til at strække sig over de næste fem år.

Statens egen bredbåndspulje

Den statslige bredbåndspulje vil dog fortsat eksistere, som en hjælp til landets allermest isolerede områder. Den har over de seneste år givet tilsagn om tilskud på op til 100 mio kr årligt, og ifølge det kommende finanslovforslag vil puljen fortsætte i 2019. – SEAS-NVE's investering viser med al tydelighed, at de frie markedskræfter fungerer i udrulningen af bredbånd, siger Lars Chr. Lilleholt. – Og jo flere adresser, der får bredbånd på markedsmæssige vilkår, desto bedre kan vi fokusere statens egen bredbåndspulje på de adresser, som markedet har sværest ved at nå. Denne indsats skal vi fortsætte, så hele Danmark får mulighed for lynhurtigt bredbånd.

Fakta SEAS-NVE er Danmarks
største andelsejede energi- og

fibernetkoncern.

SEAS-NVE tilfører nu gennem datterselskabet Fibia 3,4 mia kr til fiberudrulning i det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne over de næste fem år.

Ambitionen er, at alle selskabets andelshavere inden udgangen af 2023 tilbydes adgang til fiber med en hastighed på 1 Gbit/s. Den faktiske udrulning vil dog kun komme til at foregå i områder med tilstrækkelig forhåndstilmelding fra beboere og virksomheder.

Det bemærkes, at der er områder i Region Sjælland, som ikke indgår i SEAS-NVE's forsyningsområde. Det gælder f.eks. en by som Nakskov.

Det aarhusianske energiselskab NRGi, der er medejer af Fibia, lægger yderligere 1,2 milliarder kroner i puljen over de næste fem år. Dermed accelereres udrulningen af fiber i Østjylland.

Gå tilbage


– SEAS-NVE"s investering viser med al tydelighed, at de frie markedskræfter fungerer i udrulningen af bredbånd, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. – Det giver os kræfter til via statens egen bredbåndspulje at fokusere på de adresser, som markedet har sværest ved at nå.
Klik for større billede

Region Sjælland har landets dårligste internetdækning. Det vil SEAS-NVE nu rette op på via en investering på 3,4 mia. kr. til fiberudrulning i det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne.
Klik for større billede

SEAS-NVE"s investering i fiberudrulning i det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne kommer til at foregå hen over de næste fem år. Udrulningen vil dog kun ske i områder, hvor der er tilstrækkelig opbakning fra borgere og virksomheder.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+