Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Se Danmark skråt fra oven
September 2018
Det drejer sig
om ejendomsskatten
Myndigheder, virksomheder og borgere kan nu se hver eneste plet af det danske landskab fotograferet skråt ovenfra fra alle fire verdenshjørner. Billederne er frit tilgængelige for os alle.


Finn Nesgaard

I den seneste tid har der kørt en del sager i pressen om ejendomsvurderinger, der f.eks. har mangedoblet ejendomsskatten for et sommerhus. Som udgangspunkt har skattemyndighederne tilbagevist klagerne. Men når de er kommet offentligt frem har man slået hælene sammen og givet ejeren ret i klagen.

Det har med andre ord virket ganske ukvalificeret – og egentlig ganske forståeligt, for hvordan skulle myndighederne dog få resurser til at sagsbehandle hver enkelt sag ude på stedet. Og når man ikke har set hvad det egentlig drejer sig om, hvordan kan man så træffe de korrekte beslutninger i sager, der kan betyder at borgere må flytte fra hus og hjem?

Svaret, eller i hvert fald en del af hjælpen hedder "skråfotos", hvor myndighederne kan se hver enkelt bygning fra fire sider, og ikke bare lige ovenfra, sådan som traditionelle luftfotos giver mulighed for.

Første land i verden

Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet som har produceret de landsdækkende skråfotos, og Danmark bliver hermed det første land i verden, hvor sådan et datasæt er frit tilgængeligt for både borgere, virksomheder og myndigheder.

De nye data vil typisk kunne bruges af kommunale sagsbehandlere indenfor eksempelvis lokalplaner eller byggesager, hvor det er nødvendigt for at kunne træffe en kvalificeret afgørelse, at man kan se siderne af en bygning.

– Helt grundlæggende giver skråfotos mulighed for et bedre og mere rummeligt overblik, uden at man rent fysisk er på stedet, siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt. – Det får betydning for ejendomsvurderingerne. Men man kan eksempelvis også forestille sig, at arkitekter vil få glæde af den mere rummelige visualisering, når der skal tegnes nye bygninger, og ejendomsmæglere kan fremover give potentielle købere et bedre overblik over de huse, som er sat til salg.

Og så er det naturligvis vigtigt, at borgerne har adgang til det samme billedmateriale som myndighederne, hvis de vil klage over ejendomsbeskatningen.

Specialkameraer

Skråfotograferingen har krævet særlige fly og specialkameraer med fem objektivenheder, som peger frem, tilbage, til højre, til venstre og lige ned. Hele kameraenheden måler ca. 1/2 x 1/2 x 1 meter, og det har derfor været nødvendigt at skære hul i flyets bug for at placere kameraet korrekt. Det sidste har krævet en særlig tilladelse fra flymyndighederne.

Hver objektivenhed består af separate rød-, grøn-, blå- og sort/hvid-sensorer, og resultatet er optagelser med en opløsning i størrelsesordenen 7.700 x 10.300 pixels – eller mere. En gyro sørgede for, at kameravinklen blev korrekt, og at optagelserne ikke blev rystede. Men da flyet befinder sig i en højde på mellem 1 og 2 km, så kommer hver enkelt bygning alligevel ikke til at fylde alverden, og der er derfor ikke risiko for forstyrrelse af privatlivets fred.

Fotograferingen skulle foregår 15/2 til 1/11 2017, og 90 procent af optagelserne blev faktisk klaret i løbet af 6-7 uger, frem til den 1. juni. Men sommeren i 2017 var som bekendt forfærdelig, og de resterende 10 procent krævede derfor resten af tiden. Det er nemlig afgørende, at billederne tages i klart lys – helst rent solskin – og at solen står tilstrækkeligt højt på himlen.

Optagelserne er leveret af Cowi (DK), AVT (A) og AeroData (B). Sidstnævnte havde BioFlight (DK) som underleverandør.

Gå tilbage


Hver optagelse har en opløsning i størrelsesordenen 7.700 x 10.300 pixels – eller mere. Men når man går på hjemmesiden og søger på en enkelt adresse, så bliver de i alt fem optagelser automatisk beskåret, så det er let at finde den ønskede bygning.
Klik for større billede

Her ses et typisk udsnit, hvor hver enkelt bygning træder tydeligt frem. Her et område nær Damhussøen.
Klik for større billede

De særlige kameraer er udstyret med fem objektivsystemer, som peger frem, tilbage, til højre, til venstre og lige ned.
Klik for større billede


Der blev anvendt to fabrikater kameraer til skråoptagelserne: Vexcel Osprey (billedet) og Leica RCD30 Oblique. Der er primært anvendt tomotorers fly, f.eks. typen Vulcan Air P68, fordi det giver en bedre sikkerhed en enmotorsfly.< /i> Klik for st›rre billede

Fakta

 • Skråfotos er flyfotos, som afbilder jordoverfladen "set skråt ovenfra#, så man kan se facader på bygninger mv. fra alle fire verdenshjørner.
 • I alt er der taget 1,3 millioner skråfotos for at dække hele Danmark.
 • Fotografering og produktion af skråfotos har stået på i 2017 hhv. i 2018.
 • Der vil blive indsamlet et nyt sæt skråfotos i 2019.
 • Link til skråfotovieweren: SDFE Skråfoto.
 • Yderligere billeddata: kortforsyningen.dk.


 • > Webmaster

  > Support
  > Privacy
  > Cookies
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
  Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+