Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Filmrestaurering
Marts 2017
"Matador" vender
tilbage – i ny kvalitet
"Matador" har fået et filmteknisk ansigtsløft, så den grå atlaskes og Lauras køkken står skarpere og mere farverigt end nogensinde før – og nu i HD-format.

Det er faktisk tredje gang at 16 mm filmoptagelserne fra "Matador" har været igennem skanning og efterfølgende restaurering, så lad os da håbe, at tredje gang er lykkens gang!

Årsagen til den gentagne proces er først og fremmest, at der er kommet nye teknologiske muligheder. Men det skyldes naturligvis også, at "Matador" har vist sin overlevelsesevne som dansk kulturhistorisk ikon, og at DR derfor har taget pungen op af lommen igen, igen.

Tre års arbejde

Restaureringen har været et udfordrende projekt for restaurerings-eksperterne fra Nordisk Film Shortcut, der har renset alle 24 afsnit: – Arbejdet strakte sig over tre år, og det var ikke uden en vis nervøsitet at vi tog fat på de originale 16 mm filmruller. Men heldigvis er alt gået som planlagt, siger den ansvarlige for restaureringen, Hans Vermeij.

– Først har vi skannet de gamle film digitalt og lagt filerne på store servere, så materialet ikke kunne gå tabt. Derefter har vi stabiliseret billeder og klip, og vi har fjernet snavs, støv og ridser.

– Det har også haft betydning for kvaliteten, at vi denne gang har skannet negativerne i stedet for der gamle filmkopier, og at skanningen er sket i HD-kvalitet. Billederne er derfor både blevet skarpere og mere farverene end de tidligere skanninger, hvor udgangspunktet var de gamle filmkopier, som i tidens løb er blevet dårligere rent farvemæssigt.

– Vi har også kunnet konstatere, at negativfilmene faktisk blev bedre i løbet af de ca. fire år, som produktionen af "Matador" strakte sig over. De sidste afsnit er nemlig mindre kornede og mere skarpe end de første. Af samme grund har vi dæmpet kornstrukturen i de første afsnit og erstattet den med virtuelle korn, så det visuelle udtryk forbliver det samme gennem hele serien.

– Alt dette er sket uden at fjerne den originale filmiske æstetik, som var kernen i hele restaureringsprojektet, understreger Hans Vermeij.

4:3 er erstattet med 14:9

Restaureringsholdet har også kigget på seriens format, for da den blev produceret for snart 39 år siden havde fjernsynsskærmene jo ikke det 16:9-format, som er standard i dag.

– Efter ønske fra filmfotograf Peter Klitgaard, der stod bag kameraet på de sidste 18 afsnit af "Matador", har vi tilpasset billedformatet, så det passer bedre til nutidens skærme, siger Hans Vermeij. – Der er stadig sorte bjælker i siderne, men de er smallere og derfor mindre dominerende, end når man viser serien i det oprindelige format på en 16:9 skærm. Seeren får derfor en bedre visuel oplevelse.

– Formatskiftet har krævet, at optagelserne er beskåret lidt i top og bund, men det betyder jo blot at hovedpersonerne kommer tættere på. Da man optog "Matador" var der altid luft omkring personerne, så beskæringen til 14:9 ødelægger ikke billedkompositionen. Og så har vi i øvrigt bevaret de ubeskårede skanninger, så man altid kan gå tilbage til det oprindelige 4:3-format, hvis der bliver interesse for det, understreger Hans Vermeij.

Repremiere til maj

De første 12 afsnit af den restaurerede "Matador" sendes med start den lørdag den 6. maj klokken 20.00 på DR1. Det betyder, at serien kører, når dens hovedforfatter, Lise Nørgaard, fylder 100 år den 14. juni.

Gå tilbage


Skanningen af de originale 16 mm negativfilm har givet den nye version af "Matador" et markant kvalitetsløft, både mht. til farvekvalitet og skarphed.
Klik for større billede

Den originale version af "Matador" er i 4:3-format, og det passer dårligt til nutidens TV-skærme. Man får derfor kraftige sorte bjælker i siderne.
Klik for større billede

Den nye version af "Matador" er beskåret til 14:9 format. Det har kunnet lade sig gøre, fordi der altid er luft omkring personerne i de originale billedkompositioner. Personerne kommer derfor bare lidt tættere på...
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php