Untitled Page
Om mennesker, medier,
kreativitet og teknik i AV-branchen
Forside Artikler Web-TV Nyhedsbrev Kontakt Annoncer/Ads
Gå tilbage

Ringsted Radiomuseum
Januar 2017
Nu har vi vores
egen lagerbygning
Radiohistorisk Forening Ringsteds store lager af radio- og TV-apparater har hidtil været opbevaret på tre "lånte lagre". Men nu har foreningen fået overdraget et tidligere KTAS datacenter – uden vinduer...

KTAS datacenteret på Havemøllevej i Ringsted blev bygget i 1974-75, og det fungerede som sådan indtil 2010, siger Bjarne D Nielsen fra Radiohistorisk Forening Ringsted. – Siden da har ejendommen imidlertid ligget stille hen, og man har forsøgt at udleje eller sælge den. Men det er en udfordring at komme af med en bygning uden vinduer – og det er så vores held! Vi har gennem halvandet år forsøgt at komme igennem til ejeren, TDC, og nu er det lykkedes. Vi er derfor blevet ejere af en landejendom på 244 kvadratmeter.

Bjarne Nielsen understreger, at hans forening, der står bag Ringsted Radiomuseum, har stærkt begrænsede midler: – Vi har derfor bedt Ringsted Kommune om fritagelse for ejendomsskat. Det har vi fået et foreløbigt tilsagn om under forudsætning af, at der foregår fællesaktiviteter for bl.a vores medlemmer. Men det er jo lige præcis vores intention: At holde loppemarked mv.

Nu skal der ryddes op

Netop loppemarkedet kommer ganske snart, for ved flytningen fra de hidtidige tre "lånte lager" har man besluttet, at det udstyr der ikke bliver plads til i bygningen på Havemøllevej, det skal afhændes. Selve flyttearbejdet foretages frivilligt af foreningens medlemmer.

– Vores samling dækker perioden fra 1948 til 2008, altså ca. 60 år, og det kræver jo plads at opmagasinere ca. 250 TV, heraf 150 s/h og 100 ctv, siger Bjarne D Nielsen. – Men vi gik straks i gang, og de første 160 fjernsyn kom på plads i løbet af den første uges tid efter overtagelsen af bygningen. Det var hårdt arbejde, for TV-apparater er tunge – enkelte af dem vejer 50-70 kg.

Nu mangler vi "kun" at flytte yderligere ca. 90 fjernsyn samt ca. 4.000 andre apparater: Radioer, grammofoner, båndoptagere, kombinationsmodeller og måleinstrumenter. Heldigvis rummer samlingen flest små og lette apparater...

Gå tilbage


Det lykkedes ikke for TDC at finde en køber til det tidligere KTAS datacenter i Ringsted. Derfor har man nu overdraget bygningen til Radiohistorisk Forening Ringsted, der står bag Ringsted Radiomuseum.
Klik for større billede

I løbet af den første uges tid flyttede den radiohistoriske forenings medlemmer de første 150 TV-apparater fra de hidtidige tre "lånte lagre" til det nye lager i det tidligere KTAS datacenter.
Klik for større billede

Ringsted Radiomuseum vise for tiden en udstilling om Radio Mercur. I den forbindelse er der holdt foredrag af lydtekniker Jerry Katz, som arbejdede hos Mercur 1958-1962.
Klik for større billede

> Webmaster

> Support
> Privacy
> Cookies
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+
Rode Video Mikrofon og VideoMic Pro+

sojle.php